wtorek, 21 listopada 2017

Bukowiec - Königsbach - Gmina Brójce - Pabianice - Wola Rakowa - Wykaz zgonów - 1927 - cz.10

                                                   ROK 1927
Czarny rok - na 24 zgony, w 17 przypadkach były to dzieci do 10-go roku życia!

Tabelka 20 osob
Numer Akt Nazwisko i imię Panieńskie Data urodzin Data śmierci Rodzice Małżonkowie Świadkowie Inne
002/1927 Eryk Wildemann
2 miesiące w Bukowcu. 30.12.1926 w Bukowcu. Edmund i Olga Wildemann z domu Bliwert.
Aleksander Wildemann, lat 38 i Jakób Majer, lat 49, obydwaj rolnicy z Bukowca.
004/1927 Joanna Stuke Rittmann Lat 84 w Zielonej Górze (Grünberg), zamieszkała w Bukowcu. 06.01.1927 w Bukowcu. Imiona rodziców nie znane. Wilhelm Stuke (nie żyje). Karol Meier, lat 54, rolnik i Jakób Kühler, lat 66, robotnik, obydwaj z Bukowca. Zielona Góra (Grünberg)
015/1927 Waldemar Wildemann
Lat 8 i 6 miesięcy w Bukowcu. 21.01.1927 w Bukowcu. Mateusz i Amelia Wildemann z domu Reif.
Jonasz Frank, lat 28 i Aleksander Wildemann, lat 38, obydwaj rolnicy z Bukowca.
026/1927 Juliusz Egler
6 miesięcy w Bukowcu. 11.02.1927 w Bukowcu. Fryderk i Marta Egler z domu Felker.
Michał Ohmenzetter, lat 47 i Juliusz Roth, lat 29, obydwaj rolnicy z Bukowca.
027/1927 Adelajda Wildemann
3 tygodnie w Bukowcu. 21.02.1927 w Bukowcu. Otton i Maria Wildemann, z domu Legler.
Aleksander Wildemann, lat 39 i Marcin Legler, lat 36, obydwaj rolnicy z Bukowca.
034/1927 Artur Grüning
3 dni w Bukowcu. 28.02.1927 w Bukowcu. Aleksander i Elza Grüning z domu Rau.
Ferdynand Grüning, lat 67 i Ewald Grüning, lat 21, obydwaj rolnicy z Bukowca.
039/1927 Fryderyk Hamm
Lat 88 w Wittemberg (Niemcy) 12.03.1927 w Bukowcu. Ludwik i Henrgatta Hamm z domu Seifert. Maria Hamm, z domu Scheffler (nie żyje). Jan Hamm, lat 47 i Karol Hamm, lat 51, obydwaj rolnicy z Bukowca.
040/1927 Hamm- dziewczynka bez chrztu i imienia.
3 dni w Bukowcu. 17.03.1927 w Bukowcu. Reinhold i Wanda Hamm z domu Ohmenzatter.
Henryk felker, lat 52 i Adolf Frank, lat 42, obydwaj rolnicy z Bukowca.
048/1927 Alicja Schenzel
1 rok w Bukowcu. 04.04.1927 w Bukowcu. Juliusz (rolnik) i Olga Schenzel z domu Disselberger.
Wilhelm Schenzel, lat 30 i Karol Ohmenzetter, lat 34, obydwaj rolnicy z Bukowca.
049/1927 Michał Frank
Lat 39 w Bukowcu. 05.04.1927 w Bukowcu. Marcin i Katarzyna Frank z domu Ohmenzetter. Albertyna Frank z domu Schwarz (żyje). Karol Frank, lat 44, krawiec z Łodzi i Marcin Felker, lat 33, rolnik z Bukowca.
052/1927 Eugenia Maria Legler
6 miesięcy w Bukowcu. 07.04.1927 w Bukowcu. Fryderyk i Maria Legler z domu Kühler.
Robert Kist, lat 33 i Karol Wildemann, lat 58, obydwaj rolnicy z Bukowca.
053/1927 Maria Magdalena Beier
4 miesiące w Bukowcu. 10.04.1927 w Bukowcu. Jakób (rolnik) i Paulina Beier z domu Frank
Emil Grüning, lat 28 i Walenty felker, lat 52, obydwaj rolnicy z Bukowca.
055/1927 Julianna Kühler Helm Lat 56 w Twardosławicach - Piotrków. 14.04.1927 w Bukowcu. August i Eleonora Helm z domu Majer. Waleny Kühler (żyje) Karol Rauh, lat 56 i Aleksander Wildeman, lat 38, obydwaj rolnicy z Bukowca. Twardosławice - Piotrków.
056/1927 Artur Kühler
2 lat w Bukowcu. 14.04.1927 w Bukowcu. Marcin i Elza Kühler z domu Riks.
Jan Kühler, lat 27 i Adam Rometsch, lat 27, obydwaj rolnicy z Bukowca.
061/1927 Zelinda Elżbieta Kist
1 rok i 3 miesiące w Bukowcu. 29.04.1927 w Bukowcu. Robert i Zelinda Kist z domu Kajnath.
Fryderyk Legler, lat 32 i Krystian Beier, lat 31, obydwaj rolnicy z Bukowca.
062/1927 Elza Rometsch
6 lat w Bukowcu. 02.05.1927 w Bukowcu. Tomaszi Paulina Rometsch z domu Stuke.
Krystian Rau, lat 50 i Krzysztof Beret, lat 44, obydwaj rolnicy z Bukowca.
064/1927 Oskar Marcin Kühler
8 dni w Bukowcu. 11.05.1927 w Bukowcu. Marcin i Elza Kühler z domu Riks.
Jan Kühler, lat 25 i Henryk Kühler, lat 41, obydwaj rolnicy z Bukowca.
066/1927 Olga Beier
6 lat i 6 miesięcy w Bukowcu. 13.05.1927 w Bukowcu. Fryderyk i Małgorzata Beier z domu Kinzler.
Karol Hamm, lat 52 i Jakób Beier, lat 28, obydwaj rolnicy z Bukowca.
102/1927 Katarzyna Meier Kepler 44 lata w Bukowcu. 30.08.1927 w Bukowcu. Jakób i Katarzyna Kepler z domu Scheffler (nie żyją). Michał Meier (żyje) Krystian Majer, lat 63 i Jan Beier, lat 51, obydwaj rolnicy z Bukowca.
109/1927 Elza Wildemann
1 rok w Bukowcu. 15.09.1927 w Bukowcu. Aleksander i Albertyna Wildemann z domu Beier.
Krzysztof Beier, lat 65, rolnik i Karol Meier, lat 44, stolarz, obydwaj z Bukowca.
Tabelka 20 osob koniec


Tabelka 10 osob
Inne
125/1927
Tabelka 10 osob koniec


Tabelka 10 osob
Numer Akt Nazwisko i imię Panieńskie Data urodzin Data śmierci Rodzice Małżonkowie Świadkowie Inne
125/1927 Karol Roth
1 miesiąc w Bukowcu. 23.10.1927 w Bukowcu. Karol i Emma Roth z domu Ohmenzetter.
Jan Stuke, lat 52 i Wilhelm Frank, lat 29, obydwaj rolnicy w Bukowcu.
138/1927 Emma Schenzel
Lat 14 w Bukowcu. 25.11.1927 w Bukowcu. Jan i Krystyna Schenzel z domu Müller
Krzstian Rau, lat 50 i Krzyszof Beret, lat 46, obydwaj rolnicy z Bukowca.
141/1927 Cecylia Roth Kajnath Lat 60 w Woli Rakowej. 27.11.1927 w Bukowcu. Jan i Magdalena Kajnath z domu Wacker. Piotr Roth (żyje). Adolf Legler, lat 44 i Marcin Kühler, lat 36, obydwaj rolnicy z Bukowca. Wola Rakowa.
151/1927 Felker - dziewczynka bez chrztu i imienia.
10 dni w Bukowcu. 12.12.1927 w Bukowcu. Juliusz i Katarzyna Felker z domu Felker.
Henryk Felker, lat 58 i August Schmitter, lat 45, obydwaj rolnicy w Bukowcu.


Tabelka 10 osob koniec
poniedziałek, 20 listopada 2017

Bukowiec - Königsbach - Wykaz zgonów - Szeregowiec Jan Rau - Wojna polsko-bolszewicka - 1920 ?

Ostatnie dni przesiaduję w archiwach aktów stanu cywilnego i metryk kościelnych Archiwum Państwowego w Łodzi. Szukając w aktach stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pabianicach, w roczniku 1926 znalazłem bardzo ciekawy wpis.
Pod numerem 118 księgi kościelnej, jest informacja o śmierci szeregowca Jana Rau, który zmarł w szpitalu zapasowym w Dziedzicach w dniu 7 czerwca 1920 roku. Szpital zapasowy w Dziedzicach był jednym13, głównym był szpital w Krakowie. Nasuwa się pytanie:
Czy szeregowiec Jan Rau służył w polskim wojsku i brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej?
Być może ktoś pomoże w rozwiązaniu tej zagadki?

Tekst z księgi parafialnej:
Działo się w Pabianicach dnia dwudziestego czwartego października tysiąc dziewięćset dwudziestego szóstego roku o godzinie dziesiątej przed południem. Wiadomie czyniemy, iż na podstawie doniesienia o śmierci przez Powiatową Komendę Uzupełnień Łódź powiat z dnia szóstego września za numerem pięć tysięcy siedemset czterdziestym, umarł w szpitalu zapasowym w Dziedzicach dnia siódmego czerwca tysiąc dziewięćset dwudziestego roku szeregowiec JAN RAU w wieku lat dwadzieścia dwa, rolnik, w Bukowcu urodzony, stały mieszkaniec gminy Brójce, syn Jana i Elżbiety z domu Bühler małżonków Rau. Akt niniejszy po przeczytaniu przez nas podpisany został. - Brakuje, tysiąc dziewięćset dwudziestego drugiego roku - 
                                                             Urzędnik Stanu Cywilnego
                                                                  Pastor R.Schmidt **

Na przełomie lat 1920-1921, Okręgowy Szpital Wojskowy w Krakowie liczył 1369 łóżek. 30 osób stanowiło personel lekarski. Statystycznie na jednego lekarza przypadało 45 podopiecznych. Po zakończeniu wojny polsko-sowieckiej szpital zabezpieczał potrzeby leczniczo-sanatoryjne jednostek Garnizonu Kraków, a w poważniejszych schorzeniach wspierał pomocą istniejące na terenie Okręgu Generalnego Kraków wojskowe szpitale rejonowe w garnizonach: Nowy Sącz, Rzeszów, Sanok, Tranów, Wadowice, Zakopane, Rajcza, Sucha, Dębica, Bielsko, Cieszyn, Dziedzice i Bochnia oraz cztery mniejsze szpitale wojskowe w Krakowie, w tym Wojskowy Szpital Zakaźny i Wojskowy Szpital Obozu Internowanych w Krakowie-Dąbiu.*


*Szpital - Rys Historyczny

www.5wszk.com.pl/static/show/szpital/id=73

**

Schmidt - Wyłowione z "sieci" - www.um.pabianice.pl - Oficjalny portal

https://um.pabianice.pl/artykul/110/415/schmidt
Pastor Rudolf Schmidt (1861-1938) sprawował urząd proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej w Pabianicach ponad czterdzieści lat. Czasopisma ...

niedziela, 19 listopada 2017

Bukowiec - Königsbach - Gmina Brójce - Pabianice - Wykaz zgonów - 1926 - cz.9

                                                      ROK 1926


Tabelka 20 osob
Numer Akt Nazwisko i imię Panieńskie Data urodzin Data śmierci Rodzice Małżonkowie Świadkowie Inne
016/1926 Fryderyk Brunon Egler
7,5 miesiąca w Bukowca. 24.01.1926 w Bukowcu. Fryderyk i Marta Egler z domu Felker.
Fryderyk Michał Ohmenzetter, lat 46, rolnik z Bukowca i Albert Wildemann, lat 29, sklepowy z Bukowca.
032/1926 Jan Meier
Lat 77 w Bukowcu. 10.02.1926 w Bukowcu. Krzysztof i Krystyna Meier, z domu Kühler. Katarzyna Meier z domu Rau (żyje). Karole Meier, lat 43, stolarz i Fryderyk Rauh, lat 45, rolnik, obydwaj z Bukowca.
034/1926 Krystyna Kühler Richter Lat 85 w Bukowcu. 21.02.1926 w Bukowcu. Wilhelm i Krystyna Richter z domu Schmidt. Walenty Kühler (nie żyje). Karol Kajnath, lat 51 i Henryk Kühler, lat 38, obydwaj rolnicy z Bukowca.
039/1926 Fryderyka Griese Fitz Lat 88 w Byszewach 28.02.1926 w Bukowcu. Rodzicie nie znani. Samuel Griese. Krzysztof Griese, lat 51 i Fryderyk rau, lat 45, obydwaj rolnicy z Bukowca.
040/1926 Elżbieta Kühler. Wacker Lat 61 w Bukowcu. 03.03.1926 w Bukowcu. Jakób i Magdalena Kühler. z domu Ohmenzetter. Jakób Kühler. (żyje). Karol Meier, lat 52 i Marcin Felker, lat 42, obydwaj rolnicy w Bukowcu.
060/1926 Elliminora Marta Brodacz
2 miesiące w Bukowcu, stała mieszkanka gminy Radogoszcz? 23.04.1926 w Bukowcu. Paweł Brodacz (mleczarz) i Irma z domu Wolf.
Michał Frank, lat 38 i Jan Sutter, lat 24, obydwaj rolnicy z Bukowca.
063/1926 Jonasz Frank
Lat 67, rolnik, urodzony w Bukowcu 27.04.1926 w Bukowcu. Jonasz i Magdalena Frank z domu Kühler. Barbara Frank z domu Hamm (żyje). Adolf Frank, lat 43 i Jonasz Frank, lat 28, obydwaj rolnicy z Bukowca.
084/1926 Magdalena Wacker Kajnath Lat 78 w Bukowcu. 02.07.1926 w Bukowcu. Fryderyk i Regina Kajnath z domu Beier. Tomasz Wacker (nie żyje). Jakób Wacker, lat 38 i Michał Ohmenzetter, lat 48, obydwaj rolnicy z Bukowca.
102/1926 Marcin Rau
Lat 62 w Bukowcu. 29.07.1926 w Bukowcu. Krystian i Katarzyna Rau z domu Kühler. Maria Rau z domu Frank (żyje). Jan Rauh, lat 38 i Marcin meyer, lat 37, obydwaj rolnicy z Bukowca.
103/1926 Helmut Bühler.
7 miesięcy w Bukowcu. 09.09.1926 w Bukowcu. Marcin i Dorota Bühler z domu Kajnath.
Jan Rometsch, lat 24 i Jakób Wacker, lat 65, obydwaj rolnicy w Bukowcu.
108/1926 Irma Ohmenzetter
11 dni w Bukowcu. 04.10.1926 w Bukowcu. Karol i Alwina Ohmenzetter z domu Rau.
Fryderyk Rau, lat 45 i Jakób Wacker, lat 42, obydwaj rolnicy z Bukowca.
115/1926 Marta Wacker
3 dni w Bukowcu. 16.10.1926 w Bukowcu. Jakób i Berta Wacker z domu Felker.
Krzysztof Felker, lat 54, rolnik i Karol Kühler, lat 38, krawiec, obydwaj z Bukowca.
118/1926 Jan Rau
Lat 22 w Dziedzicach..
Jan i Elżbieta Rau, z domu Bühler.

Doniesienie: Powiatowa Komenda Uzupełnień Łódź Powiat, z dnia 9 września z numerem 5740, umarł w szpitalu zapasowym w Dziedzicach, dnia 7 czerwca 1920 roku, szeregowiec Jan Rau, w wieku lat 22 w Bukowcu urodzony, rolnik z Bukowca.
136/1926 Artur Griese
4 lata i 10 miesięcy w Bukowcu. 11.12.1926 w Bukowcu. Krzysztof (rolnik) i Hulda Griese z domu Lewin.
Karol Roth, lat 52, rolnik i Michał Ohmenzetter, lat 44, roblnik.
137/1926 Alfred Roth
3 tygodnie w Bukowcu. 13.12.1926 w Bukowcu. Marcin (kowal) i Wanda Roth z domu Wacker.
Juliusz Roth, lat 28, rolnik i Karol Meier, lat 27, szewc, obydwaj z Bukowca.

Tabelka 20 osob koniec


sobota, 18 listopada 2017

Bukowiec - Königsbach - Gmina Brójce - Pabianice - Justynów - Wykaz zgonów - 1925 - cz.8

                                                     ROK 1925

Tabelka 20 osob
Numer Akt Nazwisko i imię Panieńskie Data urodzin Data śmierci Rodzice Małżonkowie Świadkowie Inne
010/1925 Fryda Kehler
4 tygodnie w Justynowie. 07.01.1925 w Bukowcu. Ludwig i Wanda Kehler z domu Meier.
Karol Meier, lat 26, szewc i Karol Felker, lat 28, rolnik, obydwaj z Bukowca. JUSTYNÓW
011/1925 Edmund Kühler
Lat 17 w Bukowcu 30.01.1925 w Bukowcu. Walenty i Julianna Kühler z domu Helm
Aleksander Wildemann, lat 36 i Karol Rauh, lat 54, obydwaj rolnicy w Bukowcu.
020/1925 Ohmenzetter - dziewczynka bez imienia i chrztu.
30 minut w Bukowcu. 27.02.1925 w Bukowcu. Fryderyk i Emilia Ohmenzetter z domu Kajnath.
Michał Frank, lat 26 i Karol Felker, lat 37, obydwaj rolnicy z Bukowca.
021/1925 Tomasz Wacker
Lat 82 w Bukowcu. 01.03.1925 w Bukowcu. Tomasz i Julianna Wacker z domu Ohmenzetter. Katarzyna Bad? (nie żyje). Fryderyk Egler, lat 44 i Aleksander Wildemann, lat 37, obydwaj rolnicy z Bukowca.
022/1925 Marcin Bühler
Lat 10 i jedenaście miesięcy w Bukowcu. 09.03.1925 w Bukowcu. Marcin i Katarzyna Bühler z domu Kist.
Jan Kepler, lat 36 i Gustaw Bühler, lat 28, obydwaj rolnicy z Bukowca.
069/1925 Wilhelm Egler
Lat 38 w Bukowcu. 25.07.1925 w Bukowcu. Fryderyk (nie żyje) i Helena Egler z domu Kajnath.
Fryderyk Egler, lat 24 i Aleksander Egler, lat 26, obydwaj rolnicy z Bukowca.
074/1925 Katarzyna Kajnath Legler Lat 63 w Bukowcu. 15.08.1925 w Bukowcu. Fryderyk i Katarzyna Kajnath z domu Beier. Krystian Kajnath (żyje). Karol Kuhler, lat 30 i Gustaw Zorn, lat 36, obydwaj z Bukowca.
087/1925 Wildemann, chłopiec bez imienia i chrztu.
5 tygodni w Bukowcu. 22.09.1925 w Bukowcu. Edmund i Olga Wildemann z domu Bliwert.
Wilhelm Roth, lat 58, robotnik i Karol Kajnath, lat 50, rolnik, obydwaj z Bukowca.
092/1925 Krystyna Kepler Wacker Lat 72 w Bukowcu. 09.10.1925 w Bukowcu. Tomasz i Julianna Kepler z domu Ohmenzetter. Jan Kepler (nie żyje). Jan Kepler, lat 37, rolnik i Adam Kepler, lat 34, robotnik, obydwaj z Bukowca.
106/1925 Helmun Wilhelm Legler
1 rok i 4 miesiące w Bukowcu. 15.11.1925 w Bukowcu. Fryderyk i Maria Legler z domu Kühler.
Robert Kist, lat 36 i Karol Wildemann, lat 52, obydwaj z Bukowca.
115/1925 Julisz Felker
2 miesiące w Bukowcu. 03.12.1925 w Bukowcu. Julisz i Katarzyna Felker z domu Felker.
Henryk Felker, lat 30, rolnik z Justynowa i Reinhold Hirsch, lat 29, robotnik z Bukowcu. JUSTYNÓW

Tabelka 20 osob koniec