niedziela, 24 maja 2015

Drewniane Kościoły Górne Śląska - Schöne Holzkirchen Oberschlesien - Bojszów - Boitschow- Lärchenhag - cz.1

Przed kilkoma dniami, w Hannoverze kupiłem piękny zestaw zdjęć-pocztówek
zabrskiego fotografa Otto Schydło. W latach 30 ubiegłego wieku fotograf ten zrobił serię przepięknych zdjęć pokazujących drewniane kościoły na Śląsku. Jestem w posiadaniu 20 z nich, są sygnowane, w menniczym stanie, także ręcznie robione obwoluty.
Otto Schydlo urodził się w 1929 roku, swoje atelier miał w Zabrzu przy ul. Niedziałkowskiego (dawniej Hindenburg Paulstrasse 6).

Przedstawiam kościół w Bojszowie - Boitschow

 

Kościół Wszystkich Świętych w Bojszowie.

Kościół Wszystkich Świętych w Bojszowiekościół z XVI wieku znajdujący się w Bojszowie (gmina Rudziniec, powiat gliwicki, województwo śląskie), w dekanacie Pławniowice, na terenie diecezji gliwickiej.
Kościół znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej województwa śląskiego na trasie głównej oraz w pętli gliwickiej. W pobliżu kościoła przebiega także zielony Szlak Stulecia Turystyki.
Pierwsze wzmianki o parafii w Bojszowie pochodzą z 1376 roku. Kościół wymieniony jest także w 1447. Ostatnie badania dendrologiczne wskazują, że obecny kościół pochodzi z 1506 r. Fundatorem kościoła była rodzina Ozorowskich.
Kościół był używany przez protestantów w okresie reformacji, odzyskany przez katolików w początku XVII wieku. Około 1598 Bojszów i Łączę połączono w jedną parafię, zaś około 1700 r. powiększono ją o Rachowice. Samodzielną parafią Bojszów stał się ponownie w 1959 r.
Kościół remontowano po wojnie trzydziestoletniej, a później także w XVIII wieku oraz w latach 1862, 1905 i 1964.
Po 1982, ze względu na postawienie nowego kościoła, stara świątynia została kościołem filialnym, używanym okazjonalnie podczas ślubów i pogrzebów.
Wnętrze kościoła
Świątynia o konstrukcji zrębowej z wieżą o konstrukcji słupowej z 1545 roku, na ceglanej podmurówce. Prezbiterium zamknięte trójbocznie, zwrócone w kierunku północno-wschodnim. Do prezbiterium przylega od północy zakrystia z 1509 r. Nawa kwadratowa, szersza i wyższa z kruchtą. Do nawy w 1545 r. dobudowano wieżę czołową. Wieża posiada ściany szalowane deskami i podwieszoną izbicę przykrytą stożkowym hełmem na rzucie ośmioboku. Dach kościoła gontowy, powyżej nawy, wieżyczka na sygnaturkę, szalowana deskami i przykryta daszkiem namiotowym. Wokół świątyni soboty, ściany powyżej sobót szalowane deskami i pobite gontem na absydzie prezbiterium. Od południa do nawy dobudowano tzw. babiniec (wejście dla kobiet).
Wnętrze głównie barokowe. Ołtarz główny z około 1700 roku z obrazem Zesłania Ducha Świętego. Ołtarz boczny lewy z XVIII wieku z barokowym obrazem Chrystusa Miłosiernego (z przełomu XVII wiek i XVIII wieku). Ołtarz boczny lewy z początku XVIII wieku z obrazem św. Józefa z Dzieciątkiem. Ambona barokowa, z XVII wieku, z baldachimem z XVIII wieku. Późnogotycka dębowa kropielnica z XVI wieku, wymieniona w protokole wizytacyjnym z 1679 roku. Późnogotyckie są również portale z początku XVI wieku. Wewnątrz kościoła współczesna polichromia patronowa na stropie z 1965.*


Allerheiligen-Kirche in Bojszowie

 
Allerheiligen-Kirche in Bojszowie - Kirche des sechzehnten Jahrhunderts in der sich Bojszowie ( Rudziniec Gemeinde , Kreis Gliwice , Woiwodschaft Schlesien ), im Dekanat Pławniowice , in der Diözese Gliwice .

Die Kirche befindet sich auf der Holzarchitektur Routen Woiwodschaft Schlesien an der Hauptstraße und der Schleife Gliwice. Neben der Kirche läuft auch grüne Tourismus Centennial Trail .
Die erste Erwähnung der Pfarrei in Bojszowie bis 1376 kommen. Kirchen, wird auch in der erwähnten 1447 . Eine neue Studie legt nahe, dass die Dendrochronologie Die heutige Kirche stammt aus dem Jahr 1506. Gründer der Kirche war ein Familien Ozorowskich .
Die Kirche wurde von den Protestanten während der Reformation, von Katholiken in den frühen erholt verwendet siebzehnten Jahrhundert . Über 1.598 Bojszów und ich schließe mich in eine Pfarrei zusammengeführt, und um 1700 erweitert ihr Rachowice . Bojszów wurde eine unabhängige Pfarrei wieder im Jahr 1959.
Die Kirche nach repariert den Dreißigjährigen Krieg und später im achtzehnten Jahrhundert , und im Jahre 1862, 1905 und 1964.
Nach dem Jahr 1982 aufgrund einer neuen Kirche zu platzieren, der alte Tempel war eine Filialkirche, gelegentlich während Hochzeiten und Beerdigungen benutzt.

Architektur und Innen

Das Innere der Kirche
Tempel der Blockbau mit einem Turm von Pol Bau im Jahre 1545, auf einem Backstein-Stiftung. Presbyterium dreiseitig geschlossen, mit Blick auf Nord-Ost. Die Wallfahrtskirche ist neben dem Norden Sakristei von 1509 Nave Platz, breiter und höher als der Veranda . Das Kirchenschiff 1545 Turm wurde die Premiere aufgenommen. Der Turm hat Wände geschalt und suspendiert Izbica Platten mit konischer Helm auf dem Plan des Achtecks ​​bedeckt. Kirchendach Schindel , über dem Kirchenschiff, der Turm auf der Unterschrift , Fachwerkdach Planken und mit einem Zelt abgedeckt. Rund um den Tempel Samstag , der Wand über dem Fensterläden Samstags-Sticks und geschlagen Schindeln auf der Apsis des Chors. Aus dem Süden, das Langhaus wurde gebaut, genannt. Frauengalerie (Eintritt für Frauen).
Der Innenraum vor allem Barock . Der Hauptaltar um 1700 mit dem Bild von Pfingsten. Linken Altar des achtzehnten Jahrhunderts mit einem barocken Bild Christi Barmherzigen (aus der Wende des siebzehnten Jahrhunderts und achtzehnten Jahrhundert ). Linke Seitenaltar aus dem Anfang des achtzehnten Jahrhunderts mit einem Gemälde von St. Joseph mit dem Kind. Kanzel Barock , aus dem siebzehnten Jahrhundert , der Baldachin aus dem achtzehnten Jahrhundert . Die spätgotische Eichen Weihwasserbecken aus dem sechzehnten Jahrhundert , in das Protokoll wizytacyjnym 1679 erwähnt. Spätgotische auch Portale an den Anfang des sechzehnten Jahrhunderts. Im Inneren der Kirche zeitgenössische Wandmalereien an der Decke Gönner 1965.
 
 


* pl.wikipedia.org/.../Kościół_Wszystkich_Świętych_


 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza