sobota, 5 września 2015

Königsbach – Bukowiec - Otwarcie kościoła - 16.07.1917

W ubiegłym miesiącu otrzymałem z Forum Mittelpolen.de, wydruk artykułu zamieszczonego
 w Unsere Kirche, 1917, Nr. 30 und Nr. 51. Przetłumaczyłem ten tekst, jest ciekawy, 
szkoda, że po kościele nie pozostał ślad, budynek szkoły jest obecnie w kiepskim stanie, 
nadaje się do generalnego remontu, mieszkają w nim przesiedleńcy z Kazachstanu.:
 
Ceremonia wmurowanie kamienia węgielnego w Bukowcu, w dniu 16 lipca 1917 roku....
Konsekracja kościoła w Königsbach – Bukowcu. Dzień 8 grudnia, w tym przypadku ma podwójne znaczenie. Pozostanie na zawsze w sercach bukowian którzy zwracają się do Boga. Pamięć o głębokiej rozpaczy i wielkiej radości w czasie świątecznym złączył ich na zawsze. Ten dzień, 8 grudnia 1914, dzień terroru: Większość zabudowań Bukowca padła w gruzach, z nim stary zbudowany w 1808 roku dom modlitwy. Dokładnie trzy lata później, w szary mglisty zimowy dzień, niesprzyjający podróżom po kraju ze wszystkich stron jadą długie rzędy samochodów, wysiadają goście. W miejscu zniszczonego domu modlitwy jest piękny, artystyczny w swoich prostych formach kościół wraz ze szkołą. Kościół i szkoła mogły powstać tylko dzięki wielkiemu zaangażowaniu sołtysa Bukowca, pana Aleksandra EGLERA. Sam budynek jest dziełem architekta pana SCHRÄDERA, rządowego mistrza budowlanego.
Na tej inauguracji gośćmi honorowymi byli licznie przybyli z bliska i z daleka: z Warszawy w zastępstwie przedstawiciel hrabiego Lerchenfelda, prezes Konsystorza hrabia Posadowsky, Pastor Geissler, z Łodzi, gubernator Ekscelencja Schmitt, szef Policji dr Lohr, Starosta Powiatu Rotmistrz von Kessel, wcześniejszy starosta, były szef policji pan von Zitzewitz z Poczdamu i wielu innych. W budynku starej szkoły spotkali się wszyscy zaproszeni goście, swoją mowę pożegnalną pan pastor Schmidt (emerytura), oparł o słowa Psalmu 103,2, po czym w świątecznym nastroju zgromadzeni udali się do wejścia nowego kościoła.
Z ambony przemawiał generalny dziekan, pan GUNDLACH. Liturgię wygłosił Pastor Eyth, następnie Pastor Schmidt wygłosił kazanie.
Na specjalne życzenie mieszkańców Bukowca-Königsbach przemawiał pan Althaus główny Pastor.. ..Kościelny nastrój upiększył swoim śpiewem chór parafialny, także sama panna SCHENK która zaśpiewała dwie piosenki. W domu Pana Englera, zaproszeni goście byli razem na wspólnym posiłku... ..
Na zakończenie tych uroczystości posadzono symbolicznie dąb przed nowym kościołem. ... ..
-----

 
 
 
 
Grundsteinlegungsfeier in Königsbach 
am Sonntag, 16. Juli 1917 (14 Tage nach der Kirchweih in Andrzejow)

Die Einweihung der Kirche in Königsbach
In doppeltem Sinne wird der 8. Dezember für die Königsbacher immer ein Tag bleiben, 
an dem sich die Herzen zu Gott hinwenden. Die Erinnerung an tiefe Not und hohe Festfreude
 vereinigt er für alle Zeit.
Der 8. Dezember 1914, der Tag des Schrecken: Der größte Teil von Königsbach
 sank in Schutt und Asche, mit ihm das alte im Jahre 1808 erbaute Bethaus. …..

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz