piątek, 3 maja 2019

Niemieckie szkolnictwo w Łodzi w okresie okupacji - Kurt Raths - General von Briesen Schule w Litzmannstadt. - cz.4

    Następny z dokumentów dotyczący niemieckich szkół w czasie okupacji. Troszeczkę informacji znalezionych na Wikipedii dotyczących tej szkoły:

Nowa szkoła została oficjalnie założona wkrótce po przełomie roku 1940/41 (według źródeł w każdym razie przed 28 lutego), ale początkowo w bardzo skromnym otoczeniu: początkowo nowa szkoła średnia II była rozłożona na poranne i popołudniowe lekcje w kilku pokojach wspaniały budynek szkoły w King-Heinrich-Str. 46 (poprzednio i obecnie Sienkiewicza 46 ); Budynek ten znajduje się obok Parku Sienkiewicza ( Park Henryka Sienkiewicza , potem Heinrichbusch ), został zbudowany w 1891 r. Pod panowaniem carów jako rosyjskie gimnazjum chłopskie i od 1921 do 1939 r. Nazywał się Piłsudski - Gimnazjum. Ponieważ Związek Radziecki Piłsudski jako symbol polskiej wolności i wojny polsko-bolszewickiej (1919-1921) nie doceniał zbyt wiele, to liceum od 1946 r. Nazwane imieniem Tadeusza Kościuszki i nie należy mylić z obecnym gimnazjum Piłsudskiego w Łodzi, ta nazwa istnieje dopiero od 2002 roku. [9]
Do trudności przestrzennych pierwszych miesięcy zgłoszono 28 lutego 1941 r. W Oberstudienrat Wendt, pracownik prezydenta dystryktu Litzmannstadt, gubernator Rzeszy Warthegau w Poznaniu:
„B) General von Briesen School w Litzmannstadt. Przeglądy przedstawione przez ten instytut wymagają specjalnego badania, ponieważ pełny podział między szkołą Briesen a państwową szkołą średnią dla chłopców II nie został jeszcze zrealizowany z dobrze znanych potrzeb pokojowych. Tak jak powinna być w stanie zrobić Państwowa Szkoła średnia dla chłopców II, duży budynek obecnej SS-Unterführerschule w Königsbacherstr. 41, szkoła Briesen ma teraz trzeci pociąg z klas 3c, 4c, 5c, 6c. Ponieważ wiele klas szkoły Briesen jest przepełnionych w tym samym czasie, nieuchronnie nieunikniony będzie dla nich inny podział klasowy i Państwowa Wyższa Szkoła dla Chłopców II. Wynikający z tego dodatkowy popyt nie może zostać całkowicie pominięty. 8 m zostaje odwołane, nauka religii w klasach 1-4 została przerwana, wychowanie fizyczne skrócono do 2-3 godzin tygodniowo. Podwójne zatrudnienie niektórych nauczycieli w dwóch szkołach średnich dla chłopców (Schwarz, Bielig, Dr. Bachmann, Launert, Arndt) jest niezwykle niepokojące. Posługując się nauczycielami ze starej Rzeszy staram się skrócić ten stan tak dalece, jak to możliwe. (...)
c) Państwowa szkoła średnia dla chłopców II w Litzmannstadt. Szkoła nie może się rozwinąć z powodu braku miejsca (patrz stwierdzenia w punkcie b). Brakuje jej jednego nauczyciela sztuki, 1 wychowawcy fizycznego (...). Nadal konieczne byłoby posiadanie 1 Anglist, 1 geografa (...) przez odniesienie do nowego budynku szkolnego i możliwego do tego podziału klasowego.*

*-


Staatliche General von Briesen- Schule in Litzmannstadt (Łódź)

 

                                        GENERAŁ VON BRIESEN SZKOŁA
                        PAŃSTWOWA SZKOŁA ŚREDNIA DLA MŁODZIEŻY

Niniejszym poświadczam, że Kurt Raths, urodzony 12 listopada 1922 roku uczęszczał do Gimnazjum Chłopców Niemieckich Stowarzyszenia Szkół Niemieckich w Łodzi od roku 1935 do listopada 1939 roku.Po przejęciu tej szkoły przez państwo i przyłączenia do Państwowej Szkoły Średniej dla chłopców nadal by ł uczniem tej instytucji. On opuścił tą szkołę 1 lutego 1941 roku.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza