wtorek, 30 stycznia 2018

Jutro Polski - Żydzi - Antysemityzm - 1939


Taka sobie gazeta, nie komentuję treści tego "artykułu"....
Każdy komentarz z mojej strony, po wprowadzeniu nowych przepisów może drogo kosztować..:

   "Gdy w ub. roku akad. młodzież wyższych uczelni prowadziła energiczną walkę o ghetto w salach wykładowych. studenci Żydzi uporczywie uchylali się od zajmowania wyznaczonych im miejsc. Pomijając nawet tę okoliczność, że Żydzi nie respektowali wyraźnych zarządzeń władz uniwersyteckich, zdumiewać musi ta gwałtowna chęć siadania wśród tych, którzy Żydów nie chcą.
     Jesteśmy przyzwyczajeni, zgodnie z naszymi zapatrywaniami na pojęcie honoru i godności osobistej, nie narzucać się środowisku, które ustosunkowuje się do nas wrogo a nawet tylko obojętnie. Żydzi natomiast nie odczuwają konieczności przestrzegania tej prymitywnej zasady i narzucają się otoczeniu z przysłowiowym wprost nachalstwem. 
     Oto obecnie mamy nowy tego przykład. Stołeczna Rada Adwokacka wprowadziła odrębne wykłady dla aplikantów Polaków i aplikantów Żydów. Niewątpliwie inicjatywa do wydania takiego zarządzenia wyszła ze strony aplikantów Polaków, którzy nie chcą przebywać w towarzystwie Żydów. 
      A jak zareagowali Żydzi?
Protestują przeciwko zarządzeniu, bojkotują wykłady - słowem wpychają się nachalnie do towarzystwa, które odwraca się od nich ... plecami."

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza