środa, 16 grudnia 2015

Gazeta - Żydzi - Obywatelstwo - Sejm - 1939

 Z tej samej gazety Goniec Warszawski nr. 143 z roku 1939, we wcześniejszym materiale o Handlu Żydów w Polsce, zamieszczam obecnie materiał dotyczący obywatelstwa Żydów zamieszkałych w Polsce. Jak wcześniej pisałem nastawienie antysemickie było pod koniec lat 30 coraz większe. panowała opinia, że Żydzi, nie integrują się rodowitymi mieszkańcami, izolują się w religii, mieszanych związkach małżeńskich, nie przywiązują wagi do polskiego patriotyzmu. Otrzymanie polskiego obywatelstwa było w opinii przeciwników, spowodowane ekonomicznymi profitami, a nie przywiązaniem do polskości...

 Nie nadanie, a stwierdzenie obywatelstwa 600.000 Żydów

Odpowiadając na interpelacje posłów St. Ratajczyka i Koniecznego w sprawie żydowskiej, premier i minister spraw wewnętrznych Sławoj-Składkowski zakomunikował, co następuje:
Znaczenie zagadnienia żydowskiego w Polsce miałem zaszczyt przedstawić w Sejmie kilkakrotnie. Ostatnio w odpowiedzi na interpelację posła Skwarczyńskiego. 
    Pocztówka z okresy 1 Wojny Światowej, Feldpost - Łódź - 1914 - zbiór własny.

W sprawie zapytania pp. interpelantów „czy rząd nie byłby skłonny bez dalszej co do tego zwłoki zarządzić rewizję nadań prawa obywatelstwa polskiego, dokonanych w roku 192, a przede wszystkim cofnąć te nadania tym 600 tysiącom Żydów, którzy obywatelstwo to otrzymali bez dostatecznej podstawy prawnej, nawet w zrozumieniu dotychczas obowiązujących przepisów”- wyjaśniam, że Żydom tym tak jak i innym osobom, ubiegających się wówczas o stwierdzenie ich obywatelstwa polskiego w łącznej ilości około miliona 600 tysięcy, nie było obywatelstwo polskie nadane, lecz, że nastąpiło w stosunku do nich stwierdzenie obywatelstwa w wyniku ustalenia przez władze na podstawie przedstawionych dowodów, iż odpowiadają oni warunkom, z którymi ustawa z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego łączy posiadanie obywatelstwa polskiego, ponieważ jednak w ówczesnych stosunkach uwzględniono niejednokrotnie dowody tymczasowe, wymagające późniejszego zastąpienia innymi, władze poddają w ramach istniejących przepisów sprawdzeniu stwierdzenia obywatelstwa w tego rodzaju przypadkach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz