poniedziałek, 20 listopada 2017

Bukowiec - Königsbach - Wykaz zgonów - Szeregowiec Jan Rau - Wojna polsko-bolszewicka - 1920 ?

Ostatnie dni przesiaduję w archiwach aktów stanu cywilnego i metryk kościelnych Archiwum Państwowego w Łodzi. Szukając w aktach stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pabianicach, w roczniku 1926 znalazłem bardzo ciekawy wpis.
Pod numerem 118 księgi kościelnej, jest informacja o śmierci szeregowca Jana Rau, który zmarł w szpitalu zapasowym w Dziedzicach w dniu 7 czerwca 1920 roku. Szpital zapasowy w Dziedzicach był jednym13, głównym był szpital w Krakowie. Nasuwa się pytanie:
Czy szeregowiec Jan Rau służył w polskim wojsku i brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej?
Być może ktoś pomoże w rozwiązaniu tej zagadki?

Tekst z księgi parafialnej:
Działo się w Pabianicach dnia dwudziestego czwartego października tysiąc dziewięćset dwudziestego szóstego roku o godzinie dziesiątej przed południem. Wiadomie czyniemy, iż na podstawie doniesienia o śmierci przez Powiatową Komendę Uzupełnień Łódź powiat z dnia szóstego września za numerem pięć tysięcy siedemset czterdziestym, umarł w szpitalu zapasowym w Dziedzicach dnia siódmego czerwca tysiąc dziewięćset dwudziestego roku szeregowiec JAN RAU w wieku lat dwadzieścia dwa, rolnik, w Bukowcu urodzony, stały mieszkaniec gminy Brójce, syn Jana i Elżbiety z domu Bühler małżonków Rau. Akt niniejszy po przeczytaniu przez nas podpisany został. - Brakuje, tysiąc dziewięćset dwudziestego drugiego roku - 
                                                             Urzędnik Stanu Cywilnego
                                                                  Pastor R.Schmidt **

Na przełomie lat 1920-1921, Okręgowy Szpital Wojskowy w Krakowie liczył 1369 łóżek. 30 osób stanowiło personel lekarski. Statystycznie na jednego lekarza przypadało 45 podopiecznych. Po zakończeniu wojny polsko-sowieckiej szpital zabezpieczał potrzeby leczniczo-sanatoryjne jednostek Garnizonu Kraków, a w poważniejszych schorzeniach wspierał pomocą istniejące na terenie Okręgu Generalnego Kraków wojskowe szpitale rejonowe w garnizonach: Nowy Sącz, Rzeszów, Sanok, Tranów, Wadowice, Zakopane, Rajcza, Sucha, Dębica, Bielsko, Cieszyn, Dziedzice i Bochnia oraz cztery mniejsze szpitale wojskowe w Krakowie, w tym Wojskowy Szpital Zakaźny i Wojskowy Szpital Obozu Internowanych w Krakowie-Dąbiu.*


*Szpital - Rys Historyczny

www.5wszk.com.pl/static/show/szpital/id=73

**

Schmidt - Wyłowione z "sieci" - www.um.pabianice.pl - Oficjalny portal

https://um.pabianice.pl/artykul/110/415/schmidt
Pastor Rudolf Schmidt (1861-1938) sprawował urząd proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej w Pabianicach ponad czterdzieści lat. Czasopisma ...

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza