wtorek, 26 czerwca 2018

Radny walczy o zapomniany cmentarz - Rypin-cry.pl

Znalezione w sieci:

Jaki ten świat jest mały, myślałem, że podobne przypadki mają miejsce tylko w województwie łódzkim?? Wybory, wybory, wybory... Już od roku słyszę podobną piosnkę.. 

Radny walczy o zapomniany cmentarz - rypin-cry.pl

https://rypin-cry.pl › Aktualności › Interwencja


Zdjęcie dotyczy Radny walczy o zapomniany cmentarz zostało dodane przez Tygodnik regionu Rypińskiego CRY - w dniu 2018-06-22 id nr: 1917742 | ...

Zdjęcie dotyczy Radny walczy o zapomniany cmentarz zostało dodane przez Tygodnik regionu Rypińskiego CRY - w dniu 2018-06-22 id nr: 1917742 | ........Na malowniczym wzgórzu w miejscowości Huta Chojno istnieje stara, zapomniana nekropolia. – Trzeba zadbać o to miejsce – apeluje Krzysztof Piotrowski, lokalny radny
Porośnięte dzikimi krzewami cmentarz, potocznie nazywany „Herchowiem” jest miejscem spoczynku dawnych mieszkańców wsi i okolic.
– Byli to chrześcijanie wyznania ewangelicko-augsburskiego – opowiada Krzysztof Piotrowski. – Uproszczeniem jest utożsamianie ewangelików wyłącznie z Niemcami. Analiza aktów metrykalnych parafii ewangelickiej wskazuje na pewną liczbę nazwisk o polskim brzmieniu. Nie ulega jednak wątpliwości, że zdecydowaną większość wyznawców stanowili mieszkańcy pochodzenia niemieckiego, częściowo zapewne także holenderskiego.
Zachowane do dziś obiekty sakralne stanowią bogactwo kulturowe naszego regionu. W ostatnim czasie wiele z nich zostało poddanych całkowitej renowacji. Zdaniem radnego z równą gorliwością jak o kościoły należy zadbać o opuszczone i zapomniane groby. Okazuje się jednak, że sprawa nie należy do łatwych.
– O uporządkowanie cmentarza apeluje od początku obecnej kadencji rady gminy. Uzyskałem już pisemne zgody od konserwatora zabytków i proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej. Udało się także zmobilizować grupę ludzi chętnych nieodpłatnie pomóc w tym przedsięwzięciu. Niestety prace do dzisiaj nie ruszyły, a powodem jest brak zgody ze strony organów samorządowych – dodaje Piotrowski.
Działka, na której usytuowany jest cmentarz, ma nieuregulowany stan prawny. Wszystkie dotychczasowe wnioski składane przez radnego do starostwa i urzędu gminy w Rogowie były odmownie.
– Starostwo wskazywało na urząd gminy jako na organ posiadający kompetencje w tej sprawie, a gmina kierowała do starostwa. Ostatecznie starosta – chcąc pójść na ustępstwo – zaproponował na jednej z sesji w Rogowie podjęcie wspólnej decyzji, ale niestety jego propozycja nie spotkała się z przychylnością pani wójt – mówi radny.
Zdaniem Krzysztofa Piotrowskiego zła wola ze strony Barbary Nowakowskiej jest główną przeszkodą w załatwieniu sprawy.
– Jestem radnym i nie zawsze zgadzam się z działaniami pani wójt i tu według mnie tkwi największy problem. Moja akcja nie wiąże się z żadnymi kosztami dla urzędu gminy, a wszelkie prace będą wykonywane w tzw. czynie społecznym. Pani wójt nie ma więc argumentów, by negatywnie odpowiedzieć na mój i starosty apel. Podstawowym powodem, dla którego pragnę uporządkować cmentarz w Hucie Chojno jest aspekt czysto ludzki. W naszej kulturze szanuje się zmarłych i miejsca ich pochówku. Część radnych uważa, że cmentarza nie powinno się porządkować, ponieważ spoczywają tam Niemcy, co zresztą nie jest prawdą. Uważam, że osoby o chrześcijańskim światopoglądzie nie powinny wyrażać takich opinii. Kolejną przyczyną moich działań jest kontekst historyczny. Często nie zdajemy sobie sprawy, że mieszkamy na terenach o bardzo ciekawej przeszłości. Cmentarz w Hucie Chojno jest jednym z elementów tej przeszłości, którą chcę zachować – przyznaje Piotrowski.
Tekst i fot.
Adam Wojtalewicz


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz