piątek, 15 września 2017

Żydowski cmentarz - Bełchatów - Park - Ewa Paul

Ponownie Facebook, moja dobra znajoma z Francji, Ewa Paul, zamieściła taki oto wpis:
On 8 August together with Andrzej Braun we paid a visit to the director of the Regional Museum in Bełchatów Mr. Marek Tokarek. A historian, a very open-minded person, whose family, as he told us, has lived in Bełchatów for many generations. We discussed all the issues connected to the Jewish past of the town, present state of Jewish sites of Bełchatów, and the ideas of changing some things. The director found the initiatives that we will be trying to undertake very interesting. He said that the future fate of the Jewish cemetery in Bełchatów is very important for him. He let us see the matzevas in posession of the museum. Two of the matzevas (complete ones) are exhibited as part of the permanent exhibition in the museum. Other matzevas are broken and stored in museum's warehouse. Hopefully one day soon they will come back to the cemetery in form of a lapidarium.

8 sierpnia razem z Andrzejem Braunem spotkaliśmy się z dyrektorem Muzeum Regionalnego w Bełchatowie Panem Markiem Tokarkiem. Historyk, bardzo otwarty człowiek, którego rodzina, jak nam powiedział, od wielu pokoleń mieszka w Bełchatowie. Przedyskutowaliśmy wiele spraw związanych z żydowską przeszłością miasta, obecny stan żydowskich zabytków w Bełchatowie i pomysły na zmianę. Dyrektora bardzo zainteresowały inicjatywy, które będziemy próbowali przedsięwziąć. Powiedział, że przyszły los żydowskiego cmentarza w Bełchatowie jest dla niego bardzo ważny. Pozwolił nam obejrzeć macewy znajdujące się w posiadaniu muzeum. Dwie macewy (kompletne) są na wystawie jako część ekspozycji stałej muzeum. Pozostałe są połamane i przechowywane w magazynie muzeum. Mam nadzieję, iż niedługo wrócą na cmentarz w formie lapidarium.


                  Wszystkie zdjęcia pochodzą z podziemi Muzeum Miasta Bełchatów - Macewy.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza