wtorek, 17 października 2017

Kurowice - Cmentarz - Kotliny - Zamość - Baron Amon von Reichel - Wacław Korbutt

O grobie Amona Reichela wspominałem wcześnie w temacie cmentarza w Kurowicach. Obecnie przygotowuję materiał na temat nekropolii w Gminie Brójce, więc zająłem się dokładniejszym opracowaniem starych nagrobków. Pierwszym z nich jest nagrobek Amona Reichela, nie przypuszczałem, że pod tym nazwiskiem znajdę tak rewelacyjne wiadomości!. Okazuje się, że jego rodzina wywodziła się z Alzacji i przybyła do Polski wraz z wojskami szwedzkimi około 1655 roku. Jest to jedna z hipotez, także ta, że uczestniczyli czynnie w wojnie Szwedzko-Polskiej po stronie Szwedów. Amon urodził się w Księstwie Poznańskim w 1814 roku był synem Augusta i Emilii, zmarł w 1874 roku i pochowany została na cmentarzu w Kurowicach. Był on zawodowym wojskowym, służbę pełnił w Gdańsku Wrzeszczu, po jej zakończeniu (przed rokiem 1850 ) osiadł w Polsce gdzie dzierżawił dobra rządowe Kotliny w ekonomii Pabianickiej gm. Brójce i posiadał majątki: Zamość, Górki i Rokiciny w gminie Brójce*.
Według informacji które znalazłem na stronie:  Genealodzy.PL Genealogia. Amon Reichel był baronem i nosił nazwisko Ramon von Reichel. W roku 1850 poślubił polską szlachciankę Florentynę Chrzanowską. Z tego związku urodziło się 7-ro dzieci. Jako pierwsze urodziły się córki Jadwiga i Helena. Były wychowywane w duchu polskim, szkoły kończyły w Krakowie. Obie siostry wróciły do Kotlin lub Zamościa i wyszły za mąż. Mężem Heleny został Wacław Karafa-Korbut (grób obok swojego teścia), natomiast mężem Jadwigi został Leonard Iwanowski herbu Rogala. Były to bardzo znane rody, nie będę opisywał dalszych dziejów dzieci Amona, a były one bardzo ciekawe. Dalsze wiadomości znajdziecie państwo na forach podanych wyżej na Genealodzy.PL.
Możemy się tylko cieszyć, że oba groby przetrwały do naszych czasów! Spoczywające w nich osoby tworzyły piękną historię naszej gminy, swoim pochodzeniem przysparzały splendoru tym ziemiom. Warto pospacerować po cmentarzach, stanąć przed starymi grobami, gdyż wiele z nich kryje bardzo ciekawe historie!Materiał pochodzi ze strony: Genealodzy.PL Genealogia.*Witam.
Panie Andrzeju, pyta Pan o informacje o herb jaki widnieje na witrażu w kościele w Starych Waliszkach ( obecnie jest to wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w obwodzie szczucińskim – błr.Старыя Васілішкі, Staryja Wasiliszki; ros.Старые Василишки, Staryje Wasiliszki ) pisząc, że należy on do Amona Reichel: http://www.sejm-wielki.pl/b/zi.6.43.a Napisał Pan, że Amon Reichel urodził się w Wielkim Księstwie Poznańskim w 1814 roku, był synem Augusta i Emilii, zmarł w 1874 roku i pochowany została na cmentarzu w Kurowicach. Wspomina Pan, że był on zawodowym wojskowym, służbę pełnił w Gdańsku Wrzeszczu, po jej zakończeniu ( przed rokiem 1850 ) osiadł w Polsce gdzie dzierżawił dobra rządowe Kotliny w ekonomii Pabianickiej gm. Brójce i posiadał majątki: Zamość, Górki i Rokiciny w gminie Brójce. Z dalszych informacji wynika, że rodzina Reichel pochodziła z Alzacji i przybyła do Polski około 1655 roku ze Szwedami. Zaznacza też Pan, że nazwisko Reichel w polskiej formie zapisu może występować jako: Rejchel, Rajchel oraz, że nazwisko Reichel w niemieckiej formie było inaczej zapisywane lub było całkiem inne.
Ze zdjęcia herbu, znajdującego się na witrażu w kościele w Starych Waliszkach wynika, iż należał on do Jadwigi Iwanowskiej. Herb tam widniejący składa się z błękitnej ( niebieskiej ) tarczy, na której trzy srebrne ( białe ) naturalne lilie (?) na gałązkach ułożonych w wachlarz. Przy czym środkowa lilia na gałązce wystającej ponad dwie pozostałe. W dolnej części lewej i prawej gałązki po jednym liściu. Nad tarczą korona rangowa freiherra ( nowa korona freihherra stosowana w XIX – XX wieku ) lub barona.
Rozumiem, że herb Jadwigi Iwanowskiej jest jej rodowych herbem oraz herbem rodowym Amona Reichel. Zatem, z tego wniosek, że Amon Reichel był freiherrem ( baronem ) a Jadwiga Iwanowska jego córką. Wspomniał Pan, że rodzina Reichel pochodzi z Alzacji i była pochodzenia niemieckiego. Tak więc, nazwisko ich powinno być pisane w formie von Reichel. ( Alzacja na przestrzeni czasu była raz w posiadaniu Niemiec a raz Francji ). Na podstawie powyższych informacji, można przyjąć, że Amon Reichel był Freiherrem ( baronem ) niemieckim lub Pruskim i jego nazwisko powinno brzmieć freiherr ( baron ) Amon von Reichel. Jeżeli tytuł został nadany przez cesarza niemieckiego to tytuł brzmiał – reichsfreiherr. http://pl.wikipedia.org/wiki/Freiherr a jeżeli przez innego monarchę to baron.

Przejrzałem kilka herbarzy niemieckich, polskich oraz innych państw i w żadnych z nich nie natrafiłem na herb odpowiadający dokładnie wizerunkowi herbu z witraża w kościele w Starych Waliszkach. Natomiast istnieje siedem ( 7 ) różnych herbów „Reichel”. Tu jest link do strony gdzie znajdują się one zebrane w jednym miejscu:
http://www.genealogie.com/v4/genealogie ... me=Reichel

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza