wtorek, 10 lipca 2018

Y.M.C.A. Łódź - Archiwum - Skarb - Boisko - ul.Piotrkowska 245 -1922 ! - cz.1

    Wczoraj dostałem od mojego przyjaciela Krzysztofa wiadomość, że jest posiadaniu pełnego kartonu dokumentów dotyczących powstania łódzkiej Y.M.C.A !
     Miód na moje serce, nie mogłem się doczekać dzisiejszego dnia, kiedy będę mógł dotknąć tych dokumentów. Muszę szczerze przyznać, że zrobiły one na mnie wielkie wrażenie. Dziesiątki umów, pism, setki rachunków, kosztorysów i co najważniejsze planów budowy gmach tej organizacji na ulicy Traugutta (obecny Dom Kultury). W tym kartonie jest wszystko, muzealny materiał. Jednak życie ma to do siebie, że nie zawsze można być dawcą, nie można za każdym razem robić prezentów. Krzysztof zdecydował się na sprzedaż całości, za pośrednictwem mojego bloga można zgłaszać się z ofertami. W chęcią przekaże je dalej, proszę o poważne oferty! Postaram się w kilku częściach pokazać ten materiał, tylko malutką cząstkę, na całość potrzebowałbym kilka miesięcy skanowania i opisywania.
Jako pierwszy prezentuję Kontrakt, umowę na wynajęcia boiska sportowego w Łodzi ul. Piotrkowska 245. PYTANIE: do kiedy było to boisko? 

"YMCA Łódź – łódzki oddział "Związku Młodzieży Chrześcijańskiej Polska YMCA", będącego częścią światowego aliansu organizacji YMCA. Celem YMCA jest harmonijny rozwój moralny, umysłowy i fizyczny jej członków, uzyskany poprzez udział w prowadzonej działalności: edukacyjnej, sportowej, charytatywnej i wychowawczej. Polską YMCA stworzono 8 grudnia 1923 r. Zorganizowano ogniska (oddziały) w kilku miastach, również w Łodzi. Budynek będący jego siedzibą powstał w roku 1935 (pływalnia została oddana do użytku w 1936 roku). Dyrektorem ogniska został Aleksander Leśniewicz. Rozwój YMCA Łódź został zatrzymany podczas II wojny światowej – jej działalność była zakazana. Reaktywowana w 1945 r., prowadziła również kursy przysposobienia zawodowego. W 1948 r. została rozwiązana przez władze, a majątek organizacji znacjonalizowano. Wznowiła swoją działalność w 1990 r. Budynek przy ul. Moniuszki został odzyskany w 1998 r.
Zawodnicy YMCA Łódź byli pierwszymi mistrzami Polski w siatkówce mężczyzn (w 1929 roku). Złoty medal mistrzostw kraju zdobyli również koszykarze (w 1948 roku)".*


                                                                                                Łódź, dn. 18.go marca 1922 r.
                                                             
                                                                   K o n t r a k t
                 zawarty pomiędzy Departamentem Wychowania Fizycznego YMCA w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 243. W obecności pana F.B.Messinga, Griffina, por. Kanenberga i panem Skarżyńskim Pawłem, zamieszkałego przy ul. Piotrkowskiej No. 245 - w sprawie wynajęcia Departamentowi Wychowania Fizycznego YMCA boiska przy ul. Piotrkowskiej 245 do ćwiczeń gimnastyczno - sportowych na następujących warunkach:
1/ Boisko Departament Wychowania Fizycznego YMCA w Łodzi wynajmuje od 1-go kwietnia 1922 r. do 1-go lipca 1922 r. codziennie, za wyjątkiem niedzieli od godziny 4-tej popołudniu do 9-tej wieczorem. Przyczem Departament Wychowania Fizycznego płaci panu Skarżyńskiemu Mk 10.000.- miesięcznie, płatne każdego 1-go miesiąca.
2/ Boisko Departament Wychowania Fizycznego YMCA w Łodzi wynajmuje od 1-go lipca 1922 r. do 1-go września 1922 r. codziennie, za wyjątkiem niedzieli od godziny 9-tej popołudniu do 9-tej wieczorem i płaci panu Skarżyńskiemu Mk 15.000.- miesięcznie, płatne każdego 1-go miesiąca.  
3/  Boisko Departament wynajmuje od 1-go września 1922 r. do 1-go listopada 1922 r. codziennie, za wyjątkiem niedzieli od godziny 4-tej popołudniu do 9-tej wieczorem i płaci panu Skarżyńskiemu Mk 10.000.- miesięcznie, płatne każdego 1-go miesiąca. 
4/ W czasie wynajętym  boiska przez Departament Wychowania Fizycznego na boisku zabronione jest jeździć na rowerach / na tej części boiska, wynajętego przez Departament Wychowania Fizycznego/
5/ Boisko jest podzielone na trzy części, z tego 2 części należą do Departamentu Wychowania Fizycznego, zaś jedna część do pana Skarżyńskiego do użytku pg wymienionej umowy. -
6/ Furtka przestawiona zostaje do rogu w ogrodzie i zostaje przeprowadzona robota przez pana Skarżyńskiego.-                                     
* Materiał pochodzi z:

YMCA - Łódź

www.ymca-lodz.pl/
Celem YMCA jest harmonijny rozwój moralny, umysłowy i fizyczny jej członków, ...

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza