czwartek, 2 kwietnia 2015

Artykuły dotyczące bitwy łódzkiej - część 34

Odcinek 34 moich materiałów na temat bitwy łódzkiej z czasopism: Nowy Kurjer Łódzki, Nowa Gazeta Łódzka i Rozwój z okresu 18.08 – 31.12.1914.  
Słownictwo i stylistykę zachowałem w oryginalnej pisowni.Nowy Kurjer Łódzki – 5 listopada 1914 roku.

Pilica – za Wisłą w okręgu, położonym na północno-zachód od Pilicy, wojska nasze bez większych utarczek posunęły się naprzód, zająwszy Szadek, Łask, Rozprzę.

Łódź – naprawa szos i mostów – przybyli ostatnio do Łodzi inżynierowie miejscy, panowie Referowski i Leszczyński, z inicjatywy władz wojskowych, podjęli już pracę naprawy szos i mostów okolicznych. Do wyżej wymienionej pracy, magistrat łódzki wysłał już robotników na szosy prowadzące do Lutomierska, Widzewa i innych podmiejskich miejscowości.Niemiecki zapalnik czasowy z 1914 roku, znaleziony podczas prac ogrodniczych w Janówce (pod lasem) k. Justynowa przez p. Piotra Szafarowskiego, właściciela Firmy ogrodniczej  OGR-MEB Janówka
Po rozszyfrowaniu napisów wychodzi,że mamy do czynienia z niemieckim 45mm  zapalnikiem podwójnego działania bez zwłoki, stosowanym do
 ładunków armatnich o kalibrze i dział10cm (100 mm)
 Inne dane:
"Dopp" - Doppler (podwójny)
"Z" - Zünder (zapalnik)
"92" - Model 1892
"f10cmK" = fur 10cm Kanone (do użytku w 10cm działach)
"Sp." - Spandau Arsenal ( wyprodukowano w Fabryce Broni Spandau (okolice    Berlina) *
* materiał:
kalinowski.weebly.com/.../bj_o_wzgrze_262_i_folwark_kadzinek_w_ro...

Rozwój Łódź – 7 listopada 1914

Piotrków – Rozprza – walka w powietrzu – jak donoszą z Piotrkowa, w okolicy Rozprzy odbył się ciekawy pojedynek powietrzny samolotów. Gdy na horyzoncie ukazał się aeroplan wojskowy niemiecki, z pozycji rosyjskiej wzniosły się dwa aeroplany, które w kilku wirażach otoczyły niemieckiego „gołębia”. Wszczęła się zacięta walka w powietrzu. Rosyjskie aeroplany,zwinniejsze od niemieckiego cięższego dwupłatowca, wkrótce wykazały swą przewagę, strącając go na ziemię. Załoga niemieckiego samolotu zginęła. Rosyjskie Newporty wyszły bez szwanku.
Nowo-Radomsk – pisze nasz korespondent, ze we wtorek olbrzymie pożary nawiedziły Nowo-Radomsk i jego okolice. W Nowo-radomsku spaliła się ulica Kitlińska, a w małym promieniu od miasta sześć wsi, a mianowicie: Stobiecko - Szlacheckie, Stobiecko – Miejskie, olbrzymia wieś w pobliżu plantu kolejowego Bugowidzowi Rogatka pod Stobieckiem, Mudrowa i Wierzbica. Mówią, że te wsie spalili Prusacy.
Rozwój Łódź – 10 listopada 1914

Łowicz – Kutno – Koluszki – z kolei wiedeńskiej - „Warszawski Dniewnik” donosi: … na odnodze Skierniewice – Granica, prawie wszystkie dworce do Piotrkowa zostały przez Niemców spalone. Ocalały jedynie budynki stacyjne w Babach, Rokicinach i Milanówku. Najwięcej poniszczone zostały urządzenia kolejowe na węzłowej stacji w Koluszkach i w Skierniewicach, gdzie Niemcy doprowadzili swój wandalizm do szczytu, gdyż nie tylko popalili wszystkie budynki kolejowe i centralizację zwrotnic oraz mosty, ale także wysadzili w powietrze wszystkie zwrotnice oraz krzyżownice szyn i rozjazdy. W Skierniewicach most kolejowy prowizorycznie w ten sposób naprawiono, że na tymczasowym fundamencie utworzonym ze związanych ze sobą belek żelaznych, stawiono potężne kozły drewniane, dźwigające szyny.


Naprawa toru i urządzeń kolejowych doprowadzona została pod Koluszki. Onegdaj o godz.4 m.50 nad ranem, wypuszczony został z dworca kolei kaliskiej pierwszy pociąg osobowy dla publiczności do Łowicza kaliskiego. Wczoraj pociągi robotnicze dochodziły do Łodzi.


Łódź – Niemiecka zemsta – Młyn – wojska niemieckie przy odwrocie z okolic Łodzi popaliły wszystkie młyny, znajdujące się przy drogach, którymi uciekano do „Vaterlandu”. I tak spalone zostały dwa młyny w Zduńskiej Woli, jeden turbinowy w Lutomiersku, jeden w Kwiatkowicach i jeden Wawrzeckiego w Szadku. Podczas przemarszu kolumny austriackiej przez Szadek około wiatraku Dobrowolskiego, koń oficera spłoszył się, ulększły się obracających śmigieł.
Młynarzowi rozkazano zatrzymać wiatrak, gdy zaś ten wobec silnego wiatru nie mógł tego uskutecznić, wiatrak podpalono, nie pozwalając nic z niego wynieść.


 Pocztówka zamieszczona powyżej, pokazuje teren wojny i zniszczenia w Prusach Wschodnich, jest warta pokazania.


 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza