piątek, 29 kwietnia 2016

Wola Rakowa - Kronika szkolna - Kurowice - 1944-56 - cz.35

Niestety, kronika szkolna z Woli Rakowej po zakończeniu 2 Wojny Światowej, nie była tak dokładnie i skrupulatnie pisana.. Jakże inaczej pisano o Świętach Narodowych, propaganda komunistyczna odcisnęła duże piętno na szkolnictwie...

Po skończonej okupacji hitlerowskiej nauka rozpoczęła się z początkiem marca 1945 roku. Kierownikiem szkoły został Latkowski Leon. Pracują tutaj w kolejności, w latach szkolnych następujący nauczyciele:Społeczeństwo Woli Rakowej docenia należycie znaczenie szkoły oraz z szacunkiem odnosi się do nauczycielstwa pracującego ofiarnie nad podniesieniem stanu wychowawczego swej gromady. Niejednokrotnie gromada pomogła materialnie tak szkole, jak i nauczycielstwu, np. w pierwszym roku po wojnie gromada własnym wysiłkiem umeblowała jedną salę szkolną. Na szczególną uwagę zasługują niektóre jednostki tej gromady, które zawsze chętnie współpracowały ze szkołą np. Warchoł Józef, Derech Stanisław, Jędrzejczak Stefan, Gładysz Józef, Kisiel Franciszek, Świderek Władysław, Stoszek Wacław zam. w Brójcach i inni. Natomiast z przykrością należy stwierdzić, że bardzo źle ustosunkowany do szkoły i nauczycielstwo jak Najbliższy sąsiad Gładysz Marian, który szuka niezgody z nauczycielstwem już od 1935 roku.

R O K  1 9 5 5
Ponowna zmiana kierownika szkoły wpłynęła na przerwę w prowadzeniu notatek w kronice tutejszej szkoły. W latach 1953-55 w tutejszej szkole  - pracowali kol.kol. Salski Jędrzej, Salska Jadwiga, Wróbel Józefa oraz Stęperska Jadwiga - praca grona wewnątrz jak i w środowisku układała się niezbyt pomyślnie. W związku z tym Wydział Oświaty - zdecydował się na zmianę obsady nauczycielskiej. Zmieniono kierownika szkoły oraz jedną siłę - ponieważ dwie koleżanki wyszły za mąż w tutejszej wsi i związały się ze środowiskiem - postanowiono zostawić je na miejscu. Na miejsce kol.kol. J.J.Salskich przyszedł kol. Masztanowicz Zdzisław i kol. Masztanowicz Anna.

R O K  1 9 5 6
W szkole pracuje nowy zespół nauczycielski. Kol.kol. Masztanowicz Zdzisław, Masztanowicz Anna, Boczek Jadwiga i Pękala Józefa. Praca w gronie układa się bardzo dobrze - nauczyciele w związku ze sprawami wychowawczymi - oraz nawiązać współpracę ze środowiskiem. Praca układa się dobrze - nastąpiło zbliżenie szkoły ze wsią.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz