wtorek, 5 kwietnia 2016

Znalezisko - Łódź - Liga Morska i Kolonjalna ? - Zagadka

Otrzymałem wiadomość telefoniczną od mojego przyjaciela Krzysztofa Gładkiego (właściciela Punktu Skupu Złomu w Łodzi), że ktoś przyniósł bardzo ciekawą żeliwną tablicę. Pojechałem natychmiast i po ustaleniu pewnej sumy, stałem się właścicielem pięknej i tajemniczej tablicy!
Według Krzysztofa tablica przedstawia Ligę Morską i Kolonjalną w Łodzi*, jest na niej pokazane szkło powiększające i w tle Krzysztof Kolumb i kotwica.
Starałem się iść tym tropem, dzwoniłem do Ł.D.K. (Łódzki Dom Kultury), gdyż znalazłem na Google, że tam działa Koło Ligi Morskiej, jednak usłyszałem, że od wielu lat Koło zamknęło swoją działalność...
Być może ktoś z czytelników pomoże rozwiązać zagadkę.
Osoba która przyniosła tablicę, znalazła ją w piwnicy starego domu, podobno leżała ona tam od 1945 roku. Waga tablicy 25,0 kg, rozmiar  43,5x53,5 cm.
*  Materiał z Wikipedia.
 Liga Morska i Rzeczna (LMR, LMiR) – polska organizacja społeczna stawiająca sobie za cel propagowanie zagadnień morskich wśród społeczeństwa polskiego. Działała na rzecz rozbudowy floty morskiej i rzecznej. W okresie międzywojennym jej celem było także pozyskanie terenów pod osadnictwo lub kolonie dla Polski (np. w Brazylii, Peru, Liberii, terytoriach zamorskich Francji).
Liga Morska i Rzeczna powstała 27 kwietnia 1924 roku z przekształcenia Ligi Żeglugi Polskiej (na bazie statutu zatwierdzonego przez min. spraw wewnętrznych RP w dn. 19 VIII 1924). Od października 1930 zmiana nazwy (na mocy uchwały III Walnego Zjazdu Delegatów LMiR w dniach 25–27 października 1930) na Liga Morska i Kolonialna (LMK). Jeden z jej większych oddziałów – łódzki – powstał 2 kwietnia 1925 roku.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza