niedziela, 3 kwietnia 2016

Wola Rakowa - Kronika szkolna - Kurowice - Kościół - Piłsudski - Zaolzie -1938/39 - cz.33

ROZPOCZĘCIE  ROKU  SZKOLNEGO  1938/39.
Rozpoczęcie roku szkolnego rozpoczęło się dnia 5 września, nauczycielstwo udając się tego dnia z dziećmi do kościoła parafialnego w Kurowicach. Personel nauczycielski z ub. roku szkolnego pozostał bez zmian, powiększając się o jeszcze jedną osobę t.j. p. Zaborowską Irenę, nauczycielkę religii rzymsko-katolickiej płatnej od przepracowanych godzin.

FREKWENCJA.
Ilość dzieci uczęszczających do tutejszej szkoły powiększyła się o 13-ro dzieci w stosunku do roku szkolnego ubiegłego. Poszczególne klasy liczbowo przedstawiają się następująco:POMOCE  NAUKOWE.
Każde dziecko, w myśl uchwały rodziców z roku szkolnego ubiegłego jest obowiązane wpłacić w ciągu roku szkolnego 50 groszy na potrzebne pomoce dla tutejszej szkoły. Z tych pieniędzy postanowiono zakupić warsztat stolarski do zajęć praktycznych (65 zł.), zaprenumerować Ilustrację Szkolną (20zł), Ścienną Gazetkę szkolną (5 zł), a pozostałe pieniądze przeznaczyć na kupno nowych książek do biblioteki szkolnej względnie na prenumeratę "Płomyka, "Płomyczka" i "Małego Płomyczka".


                                          Koniec części 33.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza