piątek, 29 kwietnia 2016

Wola Rakowa - Kronika szkolna - Kurowice - PZPR. - ZSL. - Bierut - Religia -1956 - cz.36

Bardzo ciekawa część kroniki szkolnej, polityka, propaganda, takie mieliśmy czasy....

SPRAWA POLITYKI - JEJ ODBICIE W SZKOLE.
W związku ze śmiercią tow. B.Bieruta, którą odczuło całe społeczeństwo polskie, zmiana polityki naszego rządu i partii wpłynęła na pracę szkoły - ku radości wsi, a niezbyt wielkiemu zadowoleniu Rady Pedagogicznej tutejszej szkoły - została wprowadzona jako zajęcie nadobowiązkowe religia - Przedmiotu tego uczył dojeżdżający z Andrzejowa kol. Bator A., a następnie ks. Janeczek Czesław. W szkole u dzieci nastąpiło rozbicie - nie wiedzieli komu mają ufać - czy nauce księdza czy też nauczycielom tutejszej szkoły, którzy sumiennie realizując program nauczania stanęli na wysokości zadania - czego dowodem jest fakt, iż corocznie wizytacje nie miały nic do zarzucenia tutejszej Radzie Pedagogicznej.

BUDYNKI GOSPODARCZE.
W okresie okupacji i w czasie od 1945 roku, do roku 1955 nie remontowane budynki gospodarcze groziły zawaleniem - dach został zerwany przez wiatr. Wobec czego nowo mianowany kierownik szkoły kol. Masztanowicz Zdzisław - sposobem gospodarczym - dzięki bardzo niewielkiej pomocy finansowej Wydziału Oświaty postawił nowy budynek gospodarczy. Budynek jest murowany, pokryty dachówką, ma posadzki cementowe - posłuży przez wiele lat. Inspektorzy ob. Kejna Kazimierz i tow. Szymanek St., wyrazili swe zadowolenie ze zrobienia tej inwestycji.

ROK 1957 - W NASZEJ SZKOLE.
Pracuje nadal ten sam zespół pedagogiczny - oraz woźny tutejszej szkoły, ob.Łęgocki Leon. Praca układa się pomyślnie - nie ma żadnych zatargów ze środowiskiem. W naszej wsi - która coraz bardziej uaktywnia się - powstały dwie partie polityczne - a mianowicie - Podstawowa Organizacja Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz Koło Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Nauczyciele naszej szkoły od dawna należący do P.Z.P.R-u są fundamentem tejże organizacji. Praca polityczna nauczycielstwa w środowisku daje pozytywne rezultaty. Ludzie naszej wsi.... brakuje dwóch linijek.......samą wartość nauki - coraz więcej naszych uczniów idzie do szkół średnich.

ODBICIE NASZEJ PRACY POLITYCZNEJ W ŚRODOWISKU I JEGO ZAUFANIE.
Kierownik szkoły wkładając dużo wysiłku w pracę społeczną został obdarzony przez społeczeństwo tutejszej GRN - zaufaniem - powołany został na kandydata na radnego do P.R.N. W wyniku głosowania przeszedł w wyborach w trzech okręgach, w których kandydował olbrzymią większością głosów - obecnie piastuje stanowisko przewodniczącego Komisji Kultury przy P.P.R.N. w Łodzi.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza