niedziela, 3 kwietnia 2016

Wola Rakowa - Kronika szkolna - Kurowice - Piłsudski - Hitler - 1938/39 - cz.34

IMIENINY  PANA  PREZYDENTA.
Imieniny pana Prezydenta Ignacego Mościckiego wypadły mniej uroczyście, a to ze względu na dość duże mrozy (12 o C.) Wobec tego, iż dzieci nie wzięły udziału w nabożeństwie w Kurowicach (duża odległość) akademię zarządzono w godzinach przedpołudniowych i w jednej z klas, a nie w sali strażackiej (gdyż w klasie cieplej) 60 % dzieci wzięło udział w akademii. Na program zło,żyły się przemówienia nauczyciela (p.Pluta), śpiew i deklamacje. Uroczystość miała charakter ściśle wewnętrzny.

ROCZNICA  DOSTĘPU POLSKI  DO  MORZA.
W b.r. 10 lutego przypadła 19 rocznica dostępu Polski do morza. Z racji tej rocznicy zebrano wszystkie dzieci z wyjątkiem klasy I-ej do jednej sali i w ciągu tej godziny wygłoszono przemówienie o doniosłości morza dla rozwoju gospodarczego Polski, wypowiedziały dzieci wiersze i odspiewały 2 piosenki o morzu. W konsekwencji tej uroczystości postanowiono zebrać pieniądze na ścigacz. Zbiórka niniejsza dała sumę sześciu złotych, które przesłano redakcji pism dziecięcych Z.N.P. na scigacz Płomyk-Gazetka.  W nr. 24 szkolnej Gazetki Ściennej mieliśmy potwierdzenie odbioru wyżej wspomnianej sumy. Może zebrano by większą sumę, ale w czasie trwania zbiórki przyszła lista ofiar Funduszu Lotnictwa Polskiego Zagranicą i zamknięto tamtą zbiórkę,
a rozpoczęto nową. dała ona pięć złotych 65 groszy (potwierdzenie w aktach z 1938/39).

KURS  DLA  POBOROWYCH.
zakończono dnia 14 marca. na kursie wieczorowym dokształcającym pracowało całe grono nauczycielskie. Zakończyło pracę na tym kursie 24 słuchaczy.

IMIENINY  MARSZAŁKA.
Śmigłego Rydza obchodzono w tutejszej wsi jako wyłącznie uroczystość szkolną, w której wykazano dzieciom konieczność mocnego stania przy Wodzu Naczelnym i dopomagania Mu w dozbrajaniu Armii Polskiej z racji niepokoju ogarniającego Europę przed przedsięwzięciami Hitlera w stosunku do niektórych państw. Z własnych zasobów uczniowie złożą ofiarę pieniężną. Ustalono zwołanie w najbliższą niedzielę Walnego Zgromadzenia uczni i uczennic 3 klas starszych t.zn. IV,V i VI.Tak zakończyły się szczęśliwe lata niepodległej szkoły w Woli Rakowej. W okresie okupacji, szkoła nie istniała...

                                            Koniec części 34.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz