niedziela, 18 grudnia 2016

Baruch Steinberg - Rabin - Judaika - Wojsko Polskie - Katyń - 1897-1940

Na Facebooku znalazłem bardzo ciekawą stronę, na której zamieszczane są artykuły dotyczące historii Polski, niekiedy bardzo trudnej, także zdjęcia, dokumenty. Uzyskałem zgodę właściciela, który podpisuje się jako BOGUŚ, na korzystanie z tych materiałów, dziękuję bardzo. Postaram się umieszczać na moim blogu historie, które mnie interesują. W innych źródłach ciężkie do zdobycia. Nie biorę odpowiedzialności za wiarygodność tych materiałów.
Historia Polski dzień po dniu
Forum Żydów Polskich.

17 grudnia 1897 w Przemyślanach urodził się Baruch Steinberg - członek POW, starszy rabin II klasy Wojska Polskiego w stopniu majora, pełniący obowiązki naczelnego rabina WP, zamordowany w Katyniu przez sowietów.
Jako członek POW wziął udział w wojnie polsko-ukraińskiej w obronie Lwowa w 1919 roku.
W 1928 został kapelanem wyznania mojżeszowego służby stałej Wojska Polskiego jako rabin Okręgu Korpusu Nr I, III i V. W 1933 objął obowiązki szefa Głównego Urzędu Duszpasterskiego Mojżeszowego, a w latach 1935-1939 – szefa Głównego Wojskowego Urzędu Duszpasterskiego Mojżeszowego Biura Wyznań Niekatolickich Ministerstwa Spraw Wojskowych. W 1936 został naczelnym rabinem Wojska Polskiego.
1 września 1939, w chwili agresji Niemiec na Polskę, był jednym z siedmiu zawodowych rabinów wojskowych, został też szefem Duszpasterstwa Wyznań Niekatolickich dla Armii „Kraków”. Po najeździe sowieckim na Polskę 17 września 1939, wzięty do niewoli sowieckiej, przebywał w obozie w Starobielsku, skąd wywieziono go 24 grudnia 1939 w ramach akcji NKWD aresztowania duchownych-kapelanów wszystkich wyznań w wigilię Bożego Narodzenia 1939 do więzienia na Butyrkach w Moskwie, skąd w marcu 1940 powrócił do obozu, by następnie trafić do Juchnowa, a następnie do Kozielska. 12 kwietnia 1940 został wywieziony do Katynia i zamordowany.
Istnieją świadectwa, mówiące o niezwykłej solidarności ponad podziałami religijnymi wśród uwięzionych oficerów. Bronisław Młynarski pisze: Jak wielką i potężną była potrzeba wspólnej modlitwy dowodzi, iż jeńcy wyznania mojżeszowego, protestanckiego, prawosławnego – masowo uczestniczyli w nabożeństwach katolickich (...). Innym razem szliśmy w piątkowe wieczory pod przyzbę mizernej szopy (...), gdzie setki Żydów wznosiło gorące modły po hebrajsku, pod przewodnictwem kapelana dra Steinberga.
Minister Obrony Narodowej decyzją Nr 439/MON z 5 października 2007 awansował go pośmiertnie do stopnia podpułkownika. Awans został ogłoszony 9 listopada 2007 w Warszawie, w trakcie uroczystości „Katyń Pamiętamy – Uczcijmy Pamięć Bohaterów”.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza