niedziela, 11 grudnia 2016

Ratując Pamięć - Osadnictwo olęderskie - Rocznik Łódzki - T.Figlus

Ratując pamięć - Wiejskie cmentarze ewangelickie województwa łódzkiego
Tradycyjnie, na Ratując Pamięć, znajdujemy ciekawe wywiady lub recenzje. Tym razem jest nakierowanie na artykuł Tomasza Figlusa, w Roczniku Łódzkim. Interesujący materiał na przykładzie  wsi olęderskich na ziemi łęczyckiej i sieradzkiej. Potwierdzają się moje spostrzeżenia dotyczące mojego regionu. W tym samym okresie (początek XIX wieku), na wschód od Łodzi sprowadzili się osadnicy niemieccy. Tereny na których się osiedlali były mało atrakcyjne rolniczo, lub całkowicie zalesione, także podmokłe. W przypadku Bukowca i pobliskich wsi, pozostał kraszewski las, który z nim graniczy. Cała powierzchnia lasu okolona fosą, obsadzona bukami i dębami. Także wewnątrz lasu można zobaczyć wspaniałe okazy tego gatunku drzew, w przeciwieństwie do innych terenów na których króluje sosna. W tym że lesie pozostały ślady stawów rybnych, w okresie międzywojennym były także miejskimi kąpieliskami, brak regulacji i dbania jest widoczny obecnie…
Okazuje się, że nie tylko na terenie województwa łódzkiego, osadnicy byli fachowcami, którzy przyczyniali się do rozwoju gospodarczego terenów rolnych. Wspominałem o tym na moim blogu: "Nekielskie Olędry (książka-praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Osypiuka".

Cytaty z Rocznika Łódzkiego: 
"Koloniści sprowadzani byli z uwagi na posiadane umiejętności melioracji terenów zalewowych i wysoką kulturę rolną."- strona 145.
"Kolejnym zagadnieniem istotnym z punktu widzenia genezy i lokalizacji
wsi olęderskich na obszarze Polski Środkowej są uwarunkowania przyrodnicze i gospodarcze funkcjonowania tego typu osad. Otóż kolonizacja olęderska immanentnie związana była na badanym obszarze z zagospodarowaniem pustek osadniczych (zniszczonych i opuszczonych gospodarstw), zajmowaniem nieużytków, w tym terenów podmokłych oraz karczowaniem lasów w celu zdobycia nowych terenów rolnych. Czynniki fizjograficzne wydają się zatem szczególnie istotne z punktu widzenia zrozumienia specyfiki osadnictwa olęderskiego. Jednocześnie wysoka kultura rolna oraz umiejętności agrotechniczne sprowadzanych chłopów dawały szansę intensywnego rozwoju gospodarczego wsi".- strona 148.

Ratując pamięć - Wiejskie cmentarze ewangelickie województwa łódzkiego

Dziś, by tradycji stało się zadość, proponuję drobną recenzję. Czekam na dokończenie wywiadu, a w międzyczasie polecam Waszej uwadze artykuł, który ukazał się w Roczniku Łódzkim w 2014 roku. Mowa o tomie LXII. Artykuł pióra Tomasza Figlusa nosi tytuł „Wsie olęderskie w Polsce Środkowej. Uwagi na temat zróżnicowania morfogenetycznego na tle rozwoju osadnictwa”.  

http://roczniklodzki.uni.lodz.pl/rocz…/Rocznik_Lodzki_62.pdf (dla leniwych str.143)
 


Do pobrania w formacie pdf http://roczniklodzki.uni.lodz.pl/rocz…/Rocznik_Lodzki_62.pdf (dla leniwych str.143)
.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza