czwartek, 27 kwietnia 2017

Łódź - Radio - Łódzka Rodzina Radjowa - Tygodnik Ilustrowany - Niewidomi - 1932

         

W Tygodniku Ilustrowanym Nr. 18 z dnia 30 kwietnia 1932 roku, znalazłem ciekawy artykuł na temat Łodzi. Ciekawy tekst o dzieciach niepełnosprawnych i opiece nad nimi. Pięknie, że pomysł powstania Rodziny Radjowej powstał właśnie w Łodzi! Zamieszczam wstęp do materiału na ten temat, który znalazłem na Google:
 "....Idea zorganizowania w Łodzi szkoły dla dzieci niewidomych i słabo widzących zrodziła się na początku lat 20-tych XX w. Dyskutowano o tym podczas posiedzeń Rady Miejskiej. Była to pionierski pomysł, gdyż placówek tego typu wówczas w Polsce nie było. Na jego realizację brakowało jednak finansów. Prasa łódzka z drugiej połowy lat 20-tych informowała o zakładaniu pojedynczych klas przy istniejących szkołach specjalnych.*                 Rozgłośnia łódzka Polskiego Radia. Widok ogólny. Fot. A.Urbanowicz

      
             Ociemniali wychowankowie internatu podczas lekcji czytania. Fot. A.Meyer                             
 Oba zdjęcia pochodzą z Tygodnika Ilustrowanego, także część tekstu, który zamieszczam poniżej.

                                                    ŁÓDZKA RODZINA RADJOWA

...Tam gdzie często zawodzi "mędrca szkiełko i oko", nie zawiedzie doskonała mądrość serca ludzkiego. Takich serc na przykład, które zjednoczyły się ostatnio w stowarzyszeniu pod nazwą "Łódzka Rodzina Radjowa". Dziwne to stowarzyszenie! Na jego czele stanął rzemieślnik-kolejarz, a członkami jego są przede wszystkiem ludzie ciężkiej i najcięższej pracy, ba, nawet bezrobotni, dzieci i młodzież szkolna. Od roku z górą na wezwanie "Łódzkiej Skrzynki Pocztowej P.Radja" nadsyłają oni swe krwawe, prawdziwie "wdowie grosze" na cele miłosierdzia. Zdarzają się tygodnie, w których suma tych ofiar przekracza tysiąc złotych. W czasach dzisiejszych i na straszliwie dotkniętym przez kryzys łódzkim terenie suma to naprawdę omponująca. Świadczy też ona wymownie o tem, że inicjatywa radjowa nie przeszła bez echa, lecz zapuściła głębokie korzenie w duszach i sercach robotniczej Łodzi.
Ofiary radjosłuchaczów łódzkich, którzy tydzień temu założyli stowarzyszenie pod nazwą "Łódzka Rodzina Radjowa", umożliwiły m.in. powstanie w tem mieście Internatu dla biednych dzieci ociemniałych, który w myśl intencji jego radjowych opiekunów ma stać się zaczątkiem siódmego z kolei zakładu dla ociemniałych w Polsce.

*Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY ...

www.wikom.pl/sosw6lodz/strona18.htm

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz