niedziela, 1 maja 2016

Wola Rakowa - Kronika szkolna - Kurowice - Elektryfikacja - Propaganda - cz.37

                                   PRACA OŚWIATOWA Z DOROSŁYMI.
Kierownik szkoły wraz z aktywistami tut. wsi - ob.ob. Cebulą Władysławem, kisielem Franciszkiem, Derachem Antonim, Paradowskim Marianem zostali zobowiązani przez szerszy aktyw wiejski do zorganizowania kursu problemowego o tematyce rolniczej. Kierownik szkoły w porozumieniu z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej zorganizował w lokalu szkoły takiż kurs - na którym wykładają inżynierowie rolni - o różnych specjalnościach a przedmioty ogólnokształcące prowadzi kol. Masztanowicz Zdzisław.

                                         MY CHCEMY MIEĆ PRĄD !
Wieś nasza doszła do wniosku, że konieczny jest prąd elektryczny dla wsi - w związku z czym zwrócono się do wiceprzewodniczącego WRN-Tow B.Broniarczyka z prośbą o pomoc. W lipcu 1959 roku zebrano pieniądze na elektryfikację - ale ktoś na złość rzucił plotkę, ze jest to wstęp do spółdzielni produkcyjnej której nasi mieszkańcy się boją - wycofano pieniądze - sprawa upadła.

                                                     MAMY S.P.R.
od wielu lat wywalczana w środowisku Szkoła Przysposobienia Rolniczego zapuściła korzenie. Jest 29 kandydatów - cztery osoby personelu - kierownikiem został kol. Masztanowicz Zdzisław - przedmiotów zawodowych rolnych - produkcji roślin wykłada inż. Majeranowski Ludwik, natomiast inżynier Hajduk Zdzisław prowadzi hodowlę i produkcję zwierzęcą. Kol. Masztanowicz Anna - kurs gotowania i robienia przetworów owocowych, jarzynowych i mięsnych.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza