wtorek, 3 maja 2016

Wola Rakowa - Kronika szkolna - Kurowice - cz.41

Znowu zmiany - uczymy się w b.roku szkolnym - tzn. 1969/70 w następującym składzie:
Kier. szkoły - Zdzisław Masztanowicz, - nauczyciele: Masztanowicz Anna, Jadwiga Boczek, Józefa Pękala, Jerzy Brzujszczak, Elżbieta Binek - oraz woźny Leon Łęgocki. Praca w szkole układa się pomyślnie - mimo iż pracy przybywa - Wydział Oświaty stara się zaopatrzyć szkoły w konieczne pomoce naukowe. Zbliżają się zmiany w administracji terenowej - a więc coraz częściej nauczyciele angażowani są do prac przygotowawczych. Kolega Jerzy Brzujszczak podjął studia na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego - podnosi swoje kwalifikacje aby lepiej realizować program nauczania.Gromadzka Rada Narodowa w Brójcach - a szczególnie jej sekretarz ob. Stoszek Wacław stara się przychodzić w każdej sytuacji z pomocą. Rodzice pomagają szkole w miarę swoich możliwości - do najaktywniej biorących udział w pracy Komitetu Rodzicielskiego należą:
Wacłąw Świderek z Brójec, Janina Boczek z Woli Rakowej, Dubla Tolisława z Woli rakowej, Tadeusz Agier z Woli rakowej, Janina Samiec z Woli Rakowej, Pira Tadeusz z Woli rakowej, Niebielski Kazimierz z Woli Rakowej, Zofia Basińska z Brójec, Władysław Zawada z Brójec - ale są i bierni rodzice.
W naszej wsi - Woli Rakowej istnieje Międzykółkowa Baza Maszynowa - na czele której stoi Cebula Stanisław - wiele zawdzięczają mu nauczyciele i dzieci - stara się w miarę możności pomagać szkole - zakupując z funduszy MBM - konieczne dla szkoły pomoce.
W naszej szkole - prócz kol. Elżbiety Binek wszyscy nauczyciele są członkami Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - wypełniają uczciwie z całym oddaniem dla dobra ustroju który zapewni następnym pokoleniom - szczęście i dobrobyt.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza