poniedziałek, 2 maja 2016

Wola Rakowa - Kronika szkolna - Kurowice - Mord - Wiskitno - Stróża - Harcerz - cz.40

HARCERSTWO - MORD WISKITNO - STRÓŻA.

Przy Szkole Podstawowej w Woli Rakowej pracuje Drużyna Harcerska - która wielokrotnie brała udział w różnego rodzaju uroczystościach związanych z 25 leciem mordu popełnionego przez faszystów niemieckich na ludności Wiskitna. Zamordowanych gospodarzy przywieziono do lasu we wsi Wola Rakowa i tu pogrzebano ich. Po wyzwoleniu w 1945 roku - zwłoki przeniesiono na cmentarz grzebalny w Kurowicach. W ramach alertu harcerskiego "odgrzebano" w pamięci miejsce pierwotnego pochówku i wtoczono tam głaz - z okazji rocznic związanych z tą tragedią jak i święta umarłych harcerze pełnią warty - a stale pielęgnują to miejsce w które wsiąkło tyle polskiej wsi.

                               Mogiła w Stróży - jeden z kamieni wtoczony przez harcerzy.

BAZA.
W październiku 1966 roku w naszej wsi powstała Międzykółkowa Baza Maszynowa - na czele której stanął tutejszy sołtys ob. Trela Władysław. baza maszynowa 10 zestawów traktorowych pracujących we wsiach: Wola Rakowa i Wola Kutowa.


Władze PRL doceniają wartość pracy nauczyciela - który pracuje dla dobra społeczeństwa ile sił.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza