wtorek, 12 lutego 2019

Brodnica - Strasburg Wpr. - List - Kościół - ok.1840-50

     Plik starych dokumentów (kilkadziesiąt arkuszy) z lat 1840-60 kupiłem wiele lat temu na Allegro. Wszystkie dotyczą Brodnicy - Strasburg Wpr. Stan większości z nich jest dobry, wziąwszy pod uwagę, że minęło ponad 150 lat! Nie jestem w stanie, wielu z nich odczytać, mimo, że w części pisane są po polsku. Są to także wpisy metrykalne, rachunki, list. Powinny z pewnością znajdować się w płockim archiwum, jak znalazły się na rynku, pozostanie chyba na zawsze tajemnicą. Wstawię na moim blogu kilka z nich, w przypadku zainteresowania w tym temacie, proszę o wiadomość, przekażę dokładniejsze skany.
     Jako pierwszy zamieszczam list dozorcy szpitala Aug. Grodzickiego do Dziekana (Xięże Dzekanie)w Brodnicy. Papier czerpany ze znakiem wodnym:
                                                             ST
                                                             B
     Interesująca treść, jednak nie jestem w stanie odczytać całości.

                                Wielmożny Xęże Dzekanie
   Odsyłam Dzwone Mesersmyta i Linkowo  Ekcylens X. Dzekana teyże i Ekcelens tego Zuchwatego i Niewdzięcznego Sługi Kopacza Ostatnij. Wiadomo było X.Dzekanowi iż że za Dozor Kościoła Fary podziękowałem Wielmożnemu Xędzu Biskupowi w Bytnorcy (Bytnoszy?) Pana Roszyżewskiego ieżeli zRozumiał mowe Niemiecko Ofiarowałem tylko Służyć do Nowego Roku tagże Dotrzymałem Lubo mej było Bardzo często te pokusy Satanskie znieść chocas były z Usczypliwem Zdrowiu moiego Dotrzymałem. Czesyłem się iż to Wola Boska  tak Bóg Chciał - a Jeżeli na Żądanie Xędza Dzekana nieprzybytem do naradzenia wZględem ..... tego dnia niebyłem  w Kościele  miałem pilne zatrudzenię Niech mnie X.Dzekan Daruie Prawdziwie muszę wynurzyc moie Milczenie. Dla Czego iż przez Całe przecząg mego Dozorstwa Jedno Solo i truczyzno Dla Luckich B...  ........ tem się w Oczach X.Dzekana , więc Abym Uniknąc tych Wszelkich nieprzyjemnoscy i Z.... Niepotrzebnych  Które O... możę w Zgl....Osoby  X.Dzekana. ...... Broniąc Jego Chonor, zycie z Moiey strony Zdrowia Dobrego i Wszelkich pomyslnoscy na tym Swiecie a po Ukonczeniu Życia doczesnego Niechi Bug Uwięcy Korono Chwali Niebieskiej z Całego Serca Życia.

.......  ..... i Dozorca Spitala Aug. Grodzicki

        Dzięki niezastąpionemu archiwiście Stasiowi Hejakowi, otrzymałem tekst poprawiony, troszeczkę inaczej brzmiący. Pozwoliłem sobie zamieścić cały materiał. Dzięki wielkie Stasiu!

Odsyłam Dzwone Mesersmyta i Linkowo (prawdopodobne są to nazwy miejscowości ) Ekselencji księdzu Dziekanowi także i Ekselencji tego Zuchwatego i Niewdzięcznego sługi Kopacza (prawdopodobnie chodzi o poprzednika ) ostatniego.Wiadomo było księdzu Dziekanowi iż ja za dozór kościoła fary podziękowałem Wielmożnemu księdzu Biskupowi w Bitności " ( prawdopodobnie chodzi tutaj o miasto Brodnica) lecz może być także użyte też w obecności " Pana Roszyjewskiego.Jeżeli zrozumiał mowę niemiecką ofiarowałem tylko służyć do Nowego Roku także dotrzymałem.Lubo mi było bardzo często te pokusy szatańskie znieźć, chociaż były z uszczerbkiem zdrowia mojego dotrzymałem.Cieszyłem się iż to Wola Boska tak Bóg chciał.A jeżeli na żądanie księdza Dziekana nieprzybyłem do naradzenia względem Ławski ?tego dnia nie byłem w kościele, miałem pilne zatrudzenie.Niech mnie ksiądz Dziekan daruje.Prawdziwie muszę wynurzyć moje milczenie dlaczego ja opuściłem dozorstwo kościoła fary.Oto dlatego, iż przez cały przeciąg mego dozorstwa jedynie sól i trucizna. Dla ludzkich bajek znajdowałem sie w oczach księdza Dziekana,więc abym uniknął tych wszelkich nieprzyjemności i złości niepotrzebnych które      ?         mojej względem osoby księdza Dziekana      ?       .Broniąc jego honor życzę z mojej strony zdrowia dobrego i wszelkich pomyślności na tym świecie,a po ukończeniu życia doczesnego niechaj Bóg uwieńczy koronę chwały niebieskiej, z całego serca życzę.


szpital brodnicki i dozorca szpitala Aug   Grodzicki

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza