niedziela, 10 lutego 2019

Żołnierze wyklęci - Sieradz - Sąd wojenny - Egzekucja - Machała Leon - Powijaki - 1948 - część 9


        Ponad cztery lata temu zamieściłem opis procesu Sądu Wojskowego w Łodzi z 1948 roku, w którym to oskarżano siedmiu żołnierzy podziemia. Jednego z nich Antoniego Wyrwasa pseudonim Jacek skazano na karę śmierci i wyrok wykonano. W odcinkach 1-8 zamieściłem cały stenogram procesu:

Żołnierze wyklęci - Sieradz - Sąd wojskowy - 1948 - część 1 

 W moich archiwach znalazłem sporo dokumentów dotyczących Leona Machały, urodzonego 16 czerwca 1917 roku w kol.Starce w Sowijakach powiat Sieradz. Skazano go w tym procesie na 8 lat więzienia.

        Prezentuję dwa ważne według mnie dokumenty, które informują o zakończeniu kary:       

Więzienie w Potulicach                                                                       Dnia 11.2.1955r.
Nr. akt sprawy Sr.5/48
Nr. księgi więźniów .......

                                                    Świadectwo o zwolnieniu

     Więzień Machał Leon s. Wojciecha z Sowijakach powiat Sieradz skazany wyrokiem W.S.Rej. w Łodzi w dniu 29 stycznia 1948r. na 8 lat więzienia za art. 86 § 2 KKWP. zwolniony został dziś warunkowo fakultatywnie. Podczas pobytu w więzieniu sprawował się .......
Obowiązany jest zameldować się w biurze Milicji w Łodzi nie później jak dnia 14 lutego 1955 r.

                                                                                             Naczelnik więzienia.
 Wojskowy Sąd Rejonowy                                                            Znak akt:Śr.5/48
w Łodzi.

                                                          P r o t o k ó ł
                                                         ------------------
                                                   posiedzenia niejawnego
                                                                                                           Łódź, dnia 8.2.1955r.

Obecni:
Przewodniczący - major. Andrysiak Henryk
Sędziowie           - por. Gąsiorowski Dionizy
                            - por. Lasek Michał
Protokólant         - urz. kontr. Chabrowska Jadwiga
Prokurator wojskowy - kpt. Suski Adam

Przedmiot posiedzenia: Wniosek Wojskowego Prokuratora Rejonowego w Łodzi o warunkowe
                                       zwolnienie skaz. Machały Leona s.Wojciecha na zasadzie art. 1 i 11 ustawy
                                       z dnia 31.10.1951r.?Dz.U.R.P.Nr.58 poz.399?
Prokurator potwierdza mój pisemny wniosek i wnosi o natychmiastowe warunkowe zwolnienie skaz. Machały.

Referent mjr.Andrysiak przychyla się do wniosku Prokuratora i uzasadnia: Machała Leon s.Wojciecha został skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 29.1.1948r. z art.86 § 2 KKWP, 259 KK, 3 Dekr. z dnia 16.11.1945r. na osiem lat więzienia, z zaliczeniem aresztu od dnia 27 października 1947r. Skazany odbył już połowę orzeczonej kary więzienia. W więzieniu zachowuje się nienagannie, zatrudniony w warsztatach masowej produkcji z pracy wywiązuje się należycie.
           Mając powyższe na uwadze należy przypuszczać, że po zwolnieniu będzie on prowadził życie uczciwego człowieka pracy i dlatego Sąd postanawił:
           1. Na zasadzie art.1 i 11 ustawy z dnia 31.10.1951r.?Dz.U.R.P.Nr.58 poz.399/ skaz. Machałę Leona s.Wojciecha warunkowo zwolnić, oznaczając mu okres próby na jeden rok, licząc okres ten od daty zwolnienia.
           2. Zarządzić natychmiastowe warunkowe zwolnienie skaz.Machały Leona s.Wojciecha z więzienia.
                    Protokólant:                                                                     Przewodniczący:
            /Chabrowska Jadwiga/                                                       /mjr.Andrysiak Henryk/
 
      Na zakończenie tej smutnej historii, wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Łodzi postanowiono unieważnić wyrok byłego Wojskowego Sądu w Łodzi na skazanym Leonie Machale.
      Poniżej zamieszczam część wniosku o odszkodowanie od Skarbu Państwa:
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza