piątek, 8 lutego 2019

Tomaszów Mazowiecki - Gimnazjum Koedukacyjne Stowarzyszenia Kupców - Zenon Czernek - Dziennik - 1930/31

    Ciekawy dziennik na rok szkolny 1930/31 w Gimnazjum Koedukacyjnym Stowarzyszenia Kupców w Tomaszowie mazowieckim. Jego stan nie jest zadawalający, kilka kart jest uszkodzonych, brakuje też pieczątek Gimnazjum, czy też podpisów nauczycieli. Jednak sam dziennik posiada już wartość historyczną.

    Troszeczkę informacji o historii tej szkoły znalezione na Wikipedii:
W 1903 roku została otworzona pierwsza szkoła średnia w Tomaszowie. Składała się z siedmiu klas i nosiła nazwę Szkoły Handlowej Stowarzyszonych Kupców Handlowych. Budowa głównego budynku została sfinansowana przez tomaszowskich fabrykantów z rodzin:
Przez kolejne lata byli oni głównymi darczyńcami późniejszego I LO.
Po inauguracji utworzona została Rada Opiekuńcza Szkoły. Pierwszym jej prezesem został dr Jan Rode. Szkoła do 1905 roku posiadała dotację państwową. Warunkiem jej przyznania było utrzymanie języka rosyjskiego jako wykładowego. Również pierwszym dyrektorem szkoły został Rosjanin - J. Dobrowolski.
Zaledwie dwa lata po utworzeniu szkoły doszło w niej do strajku. Zainicjował go uczeń Lucjan Szuster. Młodzież protestowała przeciwko językowi rosyjskiemu jako językowi wykładanemu. Władze ugięły się pod presją społeczeństwa i wprowadzono do szkół język polski jako główny. Szkoła straciła jedank dotacje państwową. Po falach strajków z 1905 roku zmieniono również dyrektora - pierwszym polskim dyrektorem został Ludwik Kowalczewski. Po wprowadzeniu języka polskiego jako wykładanego, oraz wymianie dyrekcji na polską - część darczyńców wycofała się ze sprawowania opieki nad szkołą. Zaczęła się ona borykać z trudnościami finansowymi. W 1912 zrezygnowano z koedukacyjnych klas tworząc jedynie klasy żeńskie.
W roku szkolnym 1914/1915 (rok wybuchu I wojny światowej) szkoła nie została otworzona, ponieważ było zbyt mało uczniów. Na krótko budynek szkolny został przekształcony na szpital. Szkołę udało się uruchomić się w rok później. W 1917 zmieniono ją w ośmioklasowe Gimnazjum Filologiczne. Od 1922 dyrektorem został Adam Pawłowski, który tę funkcję pełnił do wybuchu II wojny światowej. W 1922 roku została przekształcona na Gimnazjum Humanistyczne Stowarzyszenia Kupców. W 1937 uzyskano koncesję na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego – humanistycznego i matematyczno-fizycznego.
Po wybuchu II wojny światowej profesorowie tej szkoły prowadzili tajne nauczanie. W 1940 został aresztowany wraz z rodziną dyrektor Pawłowski. Zginął w 1942 roku zamordowany w obozie Dachau. Zginął tam także profesor Leon May. Po wyzwoleniu, już 21 lutego 1945 roku dyrektor Antoni Jargocki powołał pierwszą radę pedagogiczną. 27 czerwca 1945 roku rozdano pierwsze siedemnascie świadectw dojrzałości. W 1972 roku utworzono klasy o profilu sportowym, a w 1977 roku szkoła wzbogaciła się o salę gimnastyczną.
W 2013 roku szkoła uroczyście obchodziła 110 lat istnienia[4][5][6].
Nazwy szkoły od 1903:
 • 1903–1914 – Siedmioklasowa Szkoła Handlowa w Tomaszowie Rawskim
 • 1914–1917 – Szkoła Handlowa Stowarzyszenia Kupców w Tomaszowie Rawskim
 • 1917–1922 – Ośmioklasowe Koedukacyjne Gimnazjum Filologiczne Stowarzyszenia Kupców w Tomaszowie Rawskim
 • 1923–1924 – Ośmioklasowe Humanistyczne Koedukacyjne Gimnazjum Stowarzyszenia Kupców w Tomaszowie Mazowieckim
 • 1924–1933 – Gimnazjum Humanistyczne Stowarzyszenia Kupców w Tomaszowie Mazowieckim
 • 1933–1939 – Gimnazjum i Liceum Humanistyczne Stowarzyszenia Szkolnego w Tomaszowie Mazowieckim
 • 1940–1944 – Konspiracyjne Gimnazjum i Liceum Humanistyczne w Tomaszowie Mazowieckim (tajne nauczanie)
 • 1945–1948 – I Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum
 • 1948–1950 – I Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne
 • 1950–1972 – I Liceum Ogólnokształcące
 • 1972 – I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza