piątek, 8 lutego 2019

Siedem Groszy - Bombowiec Bezrobotny Froncek - Radomsko - 1939


     Wcześniej, zamieszczam gazetę Siedem Groszy w temacie Chojen, teraz powracam do tej gazety. Na jej łamach prowadzona była akcja kupna samolotu-bombowca "Bezrobotny Froncek" jak i zapoczątkowano drukowanie bardzo popularnego komiksu o tej samej nazwie. Datki na zakup tego samolotu były drukowane na łamach gazety każdego dnia. Tysiące ludzi wpłacało nie tylko pieniądze, także biżuterię! Oto wycinek znaleziony w sieci o tym komiksie:

......"Z kolei bezrobotny Frącek to bohater polskiego komiksu z międzywojnia, który zawładnął wyobraźnią ówczesnych Polaków. Bohater pojawiał się w winiecie pisma „7 Groszy”, w którym drukowano jego przygody, ciężarówki rozwożące gazetę miały go namalowanego na burtach. Frącek był tak popularny, że wygrał w plebiscycie na nazwę polskiego bombowca!"...*  

Z tego numeru chcę zaprezentować materiał dotyczący Radomska:

PIORUN ZABIŁ CHŁOPCA.
w czasie przechodzącej nad powiatem radomszczańskim burzy, na łąkach wioski Jankowice piorun uderzył w drzewo, pod którym schronił się przed deszczem pasący bydło 16-letni Wacław Soja. Rażony piorunem chłopiec padł trupem na miejscu.

500 BEZROBOTNYCH.
Liczba bezrobotnych na terenie Radomska miasta i gminy oraz sąsiedniej gm. Gomunice wynosi 500 osób. Z tej liczby około 150 bezrobotnych pobiera zasiłki ustawowe z Funduszu Pracy, pozostałe zaś 350 osób znajduje się w ewidencji Komitetu Pomocy Bezrobotnym i pobiera zapomogi doraźne w postaci kuponów żywnościowych.

SUBWENCJA DLA  R. O. S. P.
Zarząd Miejski przyznał dla Radomszczańskiej Ochotniczej Straży Pożarnej bezzwrotny zasiłek w wysokości 2.000 zł. Niezależnie od tego samorząd miejski przeznaczył dla Straży 1.000 zł. za polewanie ulic.

STOLARZE NA  P. O. P.
Na specjalnie zwołanym zebraniu Chrześcijańskiego Cechu Stolarzy w Radomsku postanowiono jednomyślnie przeznaczyć 300 zł. na Pożyczkę Obrony Przeciwlotniczej. Kwota ta pochodzi z oszczędności cechowych.

41.000 ZŁ. NA OŚRODKI ZDROWIA W POWIECIE RADOMSZCZAŃSKIM.
Stan zdrowia mieszkańców powiatu radomszczańskiego obecnie stanowi jedną z głównych trosko samorządu powiatowego. Ludność wiejska do tej pory ma bardzo trudny dostęp do lekarzy, których powiat radomszczański, liczący 25 dużych gmin, posiada zaledwie 6. Skutkiem tego i z braku instytucji oglądaczy zwłok, mieszkańcy wsi rzadko kiedy udają sie do lekarza i nie znają nawet przyczyny zgonu.
Wydział Powiatowy w radomsku, pragnąc zlikwidować ten niezdrowy układ stosunków, opracował szczegółowo plan pokrycia powiatu radomszczańskiego siecią ośrodków zdrowia w przeciągu kilkuletniego okresu czasu. Ośrodki takie powstaną w większych miejscowościach powiatu i działalnością swoją promieniować będą na bliższą i dalszą okolicę. Na Ośrodki zdrowia przeznaczono w r.b. 41.676 zł. Oprócz tego podjęto starania w kierunku uruchomienia instytucji oglądaczy zwłok.* -Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza