sobota, 21 listopada 2015

Łódź - Marsze propagandowe - Harcerze - ZMP - ok.1948-55 - cz.3

Marsze propagandowe nie ominęły łódzkiego harcerstwa. działaczami i druhami byli ustawieni w większości działacze ZMP i partyjnej ośmiornicy... To nie było harcerstwo lat międzywojennych.


Od roku 1957 po rozwiązaniu ZMP, utworzono następną organizację propagandową: Związek Młodzieży Socjalistycznej. Ja także byłem jej członkiem... Uczestnictwo było OBOWIĄZKOWE !!!

Od grudnia 1957 r. ZMS był ideowo, politycznie i organizacyjnie podporządkowany PZPR.
Patron ZMS na tablicy pamiątkowej.
Głównym celem działalności ZMS było przygotowywanie członków do wstępowania w szeregi PZPR. Podobnie jak uprzednio istniejąca stalinowska organizacja Związek Młodzieży Polskiej, ZMS dążył do liczebnego wzrostu organizacji, stosując masowe formy naboru nowych członków na granicy przymusu. W 1976 r. ZMS zainicjował utworzenie ZSMP, którego powstanie zakończyło działalność ZMS.
ZMS w 1957 r. miał 70 tys. członków, 1960 r. - 370 tys., 1964 r. - 800 tys., 1975 r. - 1,2 mln.*

*https://pl.wikipedia.org/wiki/Związek_Młodzieży_Socjalistycznej

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza