czwartek, 18 lutego 2016

Bukowiec - Szkoła Podstawowa - Kronika - 1962 - 74 - cz.2

                                              U C Z N I O W I E


                    B U D Ż E T   S Z K O L N Y  N A  R O K  1 9 6 2


                                      W I Z Y T A C J A  1 9 6 2

W dniu 25 października 196262 roku odwiedził naszą szkołę rejonowy ob. Majewski Tadeusz, który był na następujących lekcjach :
1.) języka polskiego w kl.I u naucz. ob. Zajfert Bronisławy.
2.) biologii w kl.V u naucz. ob. Nowak Janiny.
3.) matematyki w kl.V u naucz. ob. Urbańskiej Feliksy.
4.) języka polskiego w kl.VI b u naucz. ob.Szczerbiak Janiny.
5.) matematyki w kl.VI b u naucz. ob. Czajkowskiego Henryka.
6.) biologia w kl.VI a u naucz. ob. Pinkiewicza Andrzeja.

                     C H O I N K A  N O W O R O C Z N A  1 9 6 3

Uroczystość noworocznej choinki szkolnej odbyła się w dniu 13 stycznia 1963 r. w miejscowej remizie OSP - początek o godz. 15.
Na program złożyły się:
1.) krótkie przemówienie kierownika.
2.) Część artystyczna przygotowana przez uczniów poszczególnych klas/śpiewy, taniec, deklamacja, inscenizacji wierszy, bajek i pełnych humory skeczów/
Część artystyczna trwała około 2 godzin i przyniosła dla szkoły przychód czysty w sumie zł. 618,-. Uzyskaną kwotę podzielili między potrzeby rzeczowe poszczególnych klas.
3.) Uroczystość zakończono ogólną potańcówką szkolną i obdzielenia dziatwy szkolnej słodyczami. Mimo, że w tym dniu temperatura zewnętrzna dochodziła wieczorem do - 15 stopni C., frekwencja była ogromna: było przeszło 200 uczniów i około 300 osób dorosłych. Około godziny 20,30 skończyło się, wszyscy ruszyli tłumnie z remizy do swoich domów. Komitet Rodzicielski na tę imprezę wyasygnował resztę gotówki zł. 977.-
                  N O W Y  K I E R O W N I K  S Z K O Ł Y
 W dniu 5 marca 1964 r. kol. Jasiński Henryk objął kierownictwo tutejszej szkoły. Przybyłem ze szkoły w Andrespolu. Pracę objąłem w niezgodnym gronie nauczycielskim. szkoła liczyła 214 uczniów i pracowało w niej 7 nauczycieli. Ob. Latarski Adam od godz.,
Czajkowska Mieczysława, Czajkowski Henryk, Szczerbiak Jadwiga, Zajfert Bronisława, Nowak Janina i Kozłowski Mieczysław.
Szkołę otrzymałem bardzo zaniedbaną, były widoczne duże braki gospodarcze, np. brak ogrodzenia - stare nie naprawiane, brak zabezpieczenia studni, śmietników, w klasach zniszczone podłogi i ściany, biblioteka nie posiadała odpowiednich szaf. Pomoce naukowe zniszczone, widoczny brak opieki. Kierownictwo szkoły pracowało w nie zgodzie z Radą Pedagogiczną i Komitetem Rodzicielskim. Na pierwszym zebraniu Komitetu Rodzicielskiego został podjęty wniosek ogrodzenia szkoły w czynie społecznym. Każda rodzina opodatkowała się  po 100 zł. na kupno siatki i cementu oraz przepracować 1 dzień bezpłatnie przy budowie ogrodzenia. Wyniki tej pracy były nadspodziewanie dobre, w ciągu trzech miesięcy t.j. od kwietnia do końca czerwca szkoła została ogrodzona. Przypuszczalny koszt ogrodzenia około 40.000 zł, to dar rodziców dla szkoły. W miesiącu maju szkoła została zaopatrzona w opał na zimę. Z remontów przeprowadzanych w szkole to, malowanie lamperii w klasach oraz mieszkań dla naszych nauczycieli. Konserwacja i zabezpieczanie dachów - dokonał tego ob. Szóstka jeden z rodziców w czynie społecznym.
                                    D Z I E Ń  D Z I E C K A.
W dniu 1 czerwca 1964 r. w naszej szkole uroczyście obchodzono Międzynarodowy Dzień Dziecka, na uroczystość złożyły się występy artystyczne, zabawy sportowe oraz zabawa taneczna. Komitet Rodzicielski przygotował dla dzieci przyjęcie i pokrył koszty orkiestry.
     Z A K O Ń C Z E N I E  R O K U S Z K O L N E G O  1 9 6 3/6 4
Młodzież wysłuchała przemówienia radiowego Ministra Oświaty, odbyły się występy artystyczne, śpiew, deklamacja i tańce. Na uroczystości zakończenia roku szkolnego  był obecny Inspektor Kornacki i Przewodniczący Powiatowej rady Narodowej w Łodzi.
                                           Koniec części 2.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza