niedziela, 21 lutego 2016

Józefów - Gmina Brójce - Szkoła Podstawowa - 1923/45 - cz.5

                                            1 września 1971 r.
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Do klasy I przybyło 6 uczniów, którzy uczęszczali do dziecińca letniego.
23.IX.71 r. - uczniowie zwiedzili Zakład ceramiki Budowlanej w Andrespolu. Po zwiedzeniu oczyścili plac przed budynkiem zarządu z chwastów.
18.X. 71 r. - Dzień Łącznościowca - dzieci wręczając kwiatek listonoszowi oraz deklamuje wiersze i śpiewają piosenkę o listonoszu.

                                                   - 1972 -

15.I.1972 - Uroczystość z okazji choinki noworocznej. Komitet Rodzicielski przygotował kolację dla dzieci. Odbywa się zabawa dla dzieci oraz wiele konkursów z nagrodami rzeczowymi.
          Wszystkie rysunki z Kroniki wykonane przez panią Janinę Klimowską.

21 styczeń 1972 r. - wielka radość dzieci, z powodu wyjazdu dzieci z całej szkoły na choinkę do zakładu opiekuńczego w Andrespolu. Po dzieci przyjechał samochód, w dwóch turach przewiózł dzieci do świetlicy. dzieci obejrzały widowisko lalkowe oraz otrzymały paczki gwiazdkowe. Po zakończeniu imprezy porozwożono dzieci pod sam dom. Uczniowie podziękowali dyrekcji wręczając kwiaty.
 8.III.72 r. - M.D.K. dzieci zaprosiły matki do szkoły. Urządziły dla mam herbatę, recytowały wiersze  i śpiewały piosenki.
Na 1 Maja dzieci przystroiły klasę i inne pomieszczenia szkolne. Pięknie oczyściły grządki z chwastów. Zakwitły kwiaty przed szybowcem. Posadzone róże. Uporządkowały cały obiekt szkoły.
Jako prezent od rodziców na dzień dziecka zorganizowano dla dzieci wycieczkę do Łodzi. Dzieci zwiedziły ZOO, Muzeum Prehistoryczne, Muzeum Etnograficzne.
24 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Nie promowany został uczeń z kl.III.
W lipcu 1972 r. przeprowadzono remont gzymsu na szkole. Obito blachą ocynowaną. teraz szkoła ładnie wygląda. Należałoby tylko ją pomalować.
We wrześniu 1972 r. odgromiono szkołę i budynek gospodarczy. Odnowiono również kancelarię farbą klejową oraz drzwi i okna farbą olejną w czynie społecznym.
                                                    1973 r.
6 stycznia w szkole odbyła się choinka noworoczna, piosenki, tańce, konkursy, wesoło bawiły przybyłych z dziećmi rodziców. Dużą pomoc w zorganizowaniu choinki wykonał Komitet Rodzicielski.
27 styczeń 1973 r. dzieci całej szkoły pojechały na choinkę do ŁZCB w Andrespolu. Uczniowie obejrzeli teatr kukiełkowy pt. " O flisaku i Przydróżce" otrzymały słodycze. Nasza szkoła dała również występy dla dzieci pracowników Ceramiki oraz urządziła konkursy z nagrodami. Do do szkoły powróciła trzema samochodami co również było pewną atrakcją dla dzieci.
Kwiecień 73 r. - Została przeprowadzona elewacja budynku szkolnego. Odnowiono izby lekcyjne oraz drzwi i okna. Uszczelniono kominy i pomalowano. Rodzice w czynie społecznym uporządkowali obiekt szkolny po pracach malarskich oraz wywieźli śmieci ze śmietnika.
1.V.73 r. - dzieci biorą udział w uroczystej akademii w urzędzie Gminy dając piosenki, wiersze oraz tańce "Krakowiak" w strojach uszytych przez matki.
1.VI. - szkoła gościła przedstawicieli z ŁZCB w Andrespolu którzy przybyli ze słodyczami dla dzieci na Dzień Dziecka.
Czerwiec - uroczyste zakończenie roku szkolnego na które przybyli licznie rodzice. Uczniowie przedstawili program artystyczny.
Lipiec i sierpień - w szkole zorganizowano Dzieciniec Wiejski, który prowadziła Janina Klimowska.
1 września 1973 r.  uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego z udziałem Komitetu Rodzicielskiego i licznie przybyłych rodziców.
12.X.73 r. - Uroczysty apel na dzień Wojska Polskiego na tę uroczystość zaproszono przedstawicieli W.P. z jednostki wojskowej w Wiśniowej Górze. Przybyło 2 żołnierzy. Uczniowie wręczyli kwiaty, śpiewali piosenki i deklamowali wiersze. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze.
Styczeń 74 r.  - choinka noworoczna z występami oraz wystawienie sztuki "Matka". Na występy przybyła ludność z okolicznych wiosek. sala nie mogła pomieścić gości.
Marzec - kwiecień - Ceramika podarowała szkole drut na wykonanie siatki na ogrodzenie oraz farbę olejną do malowania siatki.
1 Maj 1974 r. - wszyscy rodzice przybyli do szkoły by w czynie społecznym założyć chodnik betonowy przed szkołą i do ubikacji. Rodzic Kupa St. dał 2 worki cementu ponieważ osobiście nie mógł pracować przy zalewaniu betonu z powodu budowy własnego domu. Wykonano chodniki oraz kwietniki na pamiątkę wyryto datę czynu majowego dla szkoły. Materiał dostarczyli rodzice. Konstruktorem był Siuto Czesław - rodzic.
26.V.74 r. - Dzieci urządziły przyjęcie dla matek oraz wręczyły własnoręcznie wykonane upominki i bukiety kwiatów. Spotkanie uprzyjemnili występami o tematyce - o matce. Matki były wzruszone do łez.
1 czerwca - dzień dziecka - zabawa taneczna, na akordeonie dzieciom przygrywał pan Fiuto, ojciec dziecka. Komitet przygotował posiłek dla dzieci i słodycze.
Wrzesień 1974 r. - Wykonano siatkę z drutu podarowanego przez Ceramikę w Andrespolu, którą założono od strony boiska i od strony północnej ogródka. Przeprowadzono konserwację siatki smołą od strony wschodniej i boiska. Pomalowano farbę od drogi.
12.X.74 - szkoła została zaproszona do jednostki Wojskowej w Wiśniowej Górze. Uczniowie pojechali samochodem wojskowym. Tam dali krótkie występy jak wiersze, piosenki oraz skecze o tematyce wojskowej. dzieci obdarowane zostały słodyczami.
24.X.74 r. - Po zajęciach lekcyjnych uczniowie kl. III i IV w czynie społecznym porządkowały obiekt przed Ceramikę w Andrespolu. Zwiedzili zakład i zapoznali się z produkcją kafli oraz szkła piankowego. Trans[port zapewniał zakład.
20.I.75 r.  - Odbyła się choinka noworoczna z występami na które jak co roku licznie przybyła ludność pobliskich wiosek. Ojcowie pomagali przy ustawianiu sceny oraz założenie kurtyny. Matki przygotowały kostiumy do występów. Rodzice byli bardzo zadowoleni i zachwyceni grą małych aktorów.
8 marca - Dzieci zorganizowały uroczysty apel dla kobiet, na które zaprosiły matki, babcie.
1 Maj - Uroczysty apel, piosenki, wiersze, ładnie udekorowane klasy. Na apel przybyli rodzice. szkoła zajęła II miejsce w Gminie na "Mis Gospodarności"
1 czerwiec - Dzień Dziecka - zorganizowano wycieczkę do lasu. Przy ognisku śpiewy, tańce, z kociołka pito herbatę, dzieci piekły na patykach kiełbasę, którą przygotował Komitet Rodzicielski.
12 grudnia zorganizowano wycieczkę do Łodzi do ZOO, przy pomocy rodziców. Dzieci wozami zostały zawiezione do stacji w Justynowie w ten sam sposób zapewniono powrót. Zwiedzono ZOO i Lunapark.
10.stycznia - choinka noworoczna z występami. Za uzyskane pieniądze z przedstawienia zakupiono rzutnik do wyświetlania przeźroczy i bajek oraz sporą ilość przeźroczy. Jako pomoc do języka polskiego.
19 stycznia - Odbył się uroczysty apel poświęcony wyzwoleniu warszawy i Łodzi na który zaproszono rodziców oraz uczestników walk o Berlin, p.Lorentowicza.
Kwiecień - 1975 na zdobyte pieniądze ze zbiórki złomu i butelek zakupiono róże, którymi dzieci obsadziły kwietniki przed szkołą, zakupiono bzy i dzikie wino.
30 kwietnia 75 r. - Uczniowie biorą udział w uroczystej akademii na 1 maja w Urzędzie Gminy w sali OSP Brójce, dając program artystyczny.
20.V.75 - uczniowie kl. III i VI byli na wycieczce w warszawie, którą zorganizowało wraz ze szkołą Koło Gospodyń z Wygody.
1.VI - Dzień Dziecka - zabawy i gry sportowe z nagrodami, które zakupił Komitet Rodzicielski. Przygotowano dla dzieci posiłek i sporo niespodzianek. Z Ceramiki wręczono dzieciom czekolady.
Sierpień 75 - zorganizowano Dzieciniec Wiejski w budynku szkolnym, w którym było 25 dzieci.
1.X. 75 r. - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na które przybyli dyrektorzy z Gminnej Szkoły Zbiorczej. Otrzymaliśmy wiadomość, że szkoła zostanie rozwiązana, a dzieci będą uczęszczały do Bukowca.
Kwiecień 76 rok - została rozwiązana szkoła w Józefowie. Część dzieci poszła do Bukowca, część do Woli Rakowej. Cały majątek został przekazany do Szkoły Podstawowej w Bukowcu w terminie do 31 sierpnia 1976 roku...
Zdjęcie z prywatnego zbioru pani Janiny Klimowskiej. Szkolna wycieczka, pani Janina z lewej strony.

                                                           Koniec.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza