piątek, 19 lutego 2016

Józefów - Gmina Brójce - Szkoła Podstawowa - 1923/45 - cz.2

Na polecenie p. ins. Leopolda Sasa dn. 20.VI.19145 roku została stworzona szkoła przez nauczycielkę Helenę Smagacz.
W roku szkolnym 1944/45 uczęszczało 39-ro dzieci. Uczyły się w bardzo trudnych warunkach, nie było ławek, książek, ani pomocy naukowych. W szkole były czynne trzy klasy.
Do klasy I   uczęszczało  26 dzieci
     klasy II  uczęszczało    8 dzieci
     klasy III uczęszczało    5 dzieci
Uczyła nauczycielka Helena Smagacz.
W 1945 r. w sierpniu salę Nr.1 z oknami na południe doprowadzono do stanu przedwojennego tj. usunięto z niej przepierzenie murowane, które dzieliło ją na dwa pomieszczenia. W roku szkolnym 1945/46 uczęszczało od 57 do 69-ro dzieci. Uczyły się w trudnych warunkach bez ławek szkolnych i bez pomocy naukowych. w szkole były czynne trzy klasy. Stan uczniów w dn. 21.VI. 1946 r.:
Klasa I     - 28
Klasa II    - 21
Klasa III   - 11
Uczyła Helena Smagacz.

                                                Rok szkolny 1946/47
Od 1.VIII. 1946 r. zaczęła pracować nauczycielka Helena Abrasonis, od tej chwili w szkole pracują dwie nauczycielki. Czynne były 4 klasy. klasy I i II uczyła H.Smagacz, a klasy III i IV Helena Abrasonis.
28.X.1946 r. szkoła otrzymała 25 ławek dwuosobowych. Stan uczniów 28.VI.1947r.
Klasa I    - 13
Klasa II   - 29
Klasa III  - 14
Klasa IV  - 10
Razem     - 66
Promowanych   59 uczniów
Pozostało            7 uczniów
w tym                 4 niekl.
W roku 1947 założono w czasie wakacji nowe podłogi.
              Stan obecny budynku, zniszczony dach, na piętrze wyrwane okna....
                                            Rok szkolny 1947/48
Od 1.IX.1947 było czynnych 5 oddziałów i pracowały H.Abrasonis oraz H.Smagacz.
H.Abrasonis uczyła kl. I-II i w piątej. H.Smagacz kl.III, IV i piątą. Stan uczniów na dn. 26.VI.1948 r.
Klasa I    -   8
Klasa II   - 14
Klasa III  - 24
Klasa IV  - 11
Klasa V   -   8
Razem     - 65
Promowanych   56 uczniów
Pozostało            9 uczniów
w tym                 2 niekl.
W akcji gwiazdkowej 1947 r. dla swego Obrońcy-Żołnierza młodzież szkolna wysłała 400 zł i otrzymała podziękowanie TPŻ Zarząd Okręgu Łódzkiego. w dniu 24.XI. 1947 r. zostało założone Szkolne Koło Odbudujemy Warszawę. Koło przekazało na odbudowę Warszawy 2.585 zł. Opiekunką Koła jest nauczycielka H.Abrasonis a "Punktu Bibliotecznego" H.Smagacz. W ciągu całego roku szkolnego obchodzono uroczyście najważniejsze wydarzenia i rocznice historyczne. Urządzono również choinkę szkolną i zabawę. W1948 r. w czasie wakacji były wymalowane wszystkie klasy.

                                    Stylowa studnia na terenie szkoły.
                                          Rok szkolny 1948/49
W tym roku szkolnym pracują dwie nauczycielki AbrasonisH. i Smagacz H.
Były obchodzone następujące uroczystości:Brak komentarzy:

Prześlij komentarz