wtorek, 2 lutego 2016

Będków - Ochotnicza straż Ogniowa - Protokół - Degradacja - Marsz Pożegnalny - 1927

Bardzo ciekawy temat poruszono w tym Protokóle, problem alkoholowy!
W Polsce pito alkohol, jest pity i będzie pity, tylko zasady się zmieniły! Usunięto członka Straży i orkiestry strażackiej za wybryk alkoholowy. Obecnie zapomniano o podobnych honorowych zasadach. Często słyszy się o wybrykach Prezydentów miast, Burmistrzów, Wójtów, także zdarzało się to w Sejmie, gdzie niektórzy Posłowie mieli trudności 
z wymową...
Szkoda, że w tych placówkach nie ma orkiestry, która odegrałaby marsza pożegnalnego...


                              P R O T O K U Ł  Nr. 6

Posiedzenia Zarządu Straży Pożarnej Ochotniczej w Będkowie z dnia 6 czerwca 1927.
Na posiedzeniu byli następujący członkowie Zarządu, druhowie Ignacy Burczyński, Ludwik Socha, Jan Goliński, Franciszek Jędraszkiewicz, Władysław Walczak, Adam Wawrzyniak, Komendant Straży Andrzej Dorat i kapelmistrz orkiestry Straży Pożarnej Ochot, Emil Gernand. Posiedzenie otworzył Prezes Straży Pożarnej Ochot., ustalając następujący


                          PORZĄDEK DZIENNY
1. Odczytanie poprzedniego protokułu Posiedzenia Zarządu.
2. Sprawozdanie z zabawy tanecznej w dn. 5.VI.-27r.
3. Usunięcia czynnego członka Straży.
4. Wolne wnioski.
Obecni porządek dzienny przyjmują i uchwalają.
                                                     § I
Protokuł z dn. 29 maja r.b. został odczytany i przyjęty do wiadomości.
                                                    
                                                     § II
Biletów wejściowych sprzedano po 1 zł-98 sztuk, po 50 groszy 124 szt. razem za sumę 160 zł, z kwesty ulicznej terenu Będkowa otrzymano 79 zł 27 groszy. Wydatki na muzyka i z nim koszty związane z urządzeniem zabawy uczyniły .... złotych razem czystego zysku wpynęło do kasy... złot.
                                                     § III
Po rozpatrzeniu sprawy członka czynnego Straży Pożarnej Ochotniczej w Będkowie, St. J.* który w dniu 5 czerwca r.b. na zabawie tanecznej w miejscowej sali Straży będąc w stanie nietrzeźwym, udawał pełniącego służbę Komendanta Posterunku Ogniowego, plutonowego Walentkiewicza Michała, jak również wziąwszy pod uwagę nietaktowne zachowanie się Januszkiewicza w miejscach publicznych , co przynosi ujmę honorowi strażaka i ujemnie wpływa na moralną sprawę całego oddziału. W myśl § IIStatutu Towarzystwa Straży Ogniowej Ochotniczej jednogłośnie postanowiono  St. J., lat 26, syna Michała zwolnić ze Straży a zarazem i z orkiestry, zdegradować przez rozbrojenie takowego wobec całego oddziału. Orkiestra odegra marsza pożegnalnego, co ma być przykładem dla pozostałych członków straży. Wykonania powyższego dopilnuje Komendant Straży  druh Dorat Andrzej i kapelmistrz druh Gernand Emil.
                                                      § IV
W wolnych wnioskach nikt głosu nie zabierał. Na tym protokuł zakończono i posiedzenie zamknięto o godz. 3 po poł.  

* Dla zachowania prywatności, nie podałem pełnego imienia i nazwiska zdegradowanego strażaka.
  Oryginalna pisownia.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz