niedziela, 21 lutego 2016

Józefów - Gmina Brójce - Szkoła Podstawowa - 1923/45 - cz.4

9.V.70 r.
Dzięki staraniom naucz. szkoła otrzymała telewizor Szecherezada* w prezencie od Kuratorium Łódzkiego. w szczególności zawdzięczamy to panu naczelnikowi Kuratorium Ob.Michalskiemu za co uczniowie serdecznie dziękują.Szkoła staje się coraz bogatsza w środki - pomoce audiowizualne. Dnia 23.V.70r. szkoła otrzymała z Wydziału Oświaty i Kultury piękne radio "Concertino".**
 Kierownik szkoły przeznacza jeden swój pokój na kancelarię, gdzie zostały umieszczone pomoce audiowizualne oraz ważne akta i dokumenty.
1.VI.70 r.
Dzieci uroczyście obchodzą swoje święto. Wesoło bawią się przy gramofonie. matki przygotowały sporo słodyczy i napiekły ciast.
24.VI.70 r.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego. Wszystkie dzieci zostały promowane do następnej klasy. Uroczyście pożegnano uczniów kl. IV, którym smutno było rozstawać się z macierzystą szkołą.


Lipiec 1970 r.
Zostały odnowione wszystkie pomieszczenia szkoły jak i mieszkania nauczycielskie.
1.IX.70 r.
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Przybyło sporo matek ze swoimi pierwszoklasistami. Dzieci zaczęły naukę w czystej, odnowionej sali. w czynie społecznym wykonano olejne prace malarskie, jak: drzwi, okna, lamperie, a za zaoszczędzone pieniądze zakupiono firanki do kancelarii oraz kreton na boli do klas. Zakupiono matę słomianą na gazetkę szkolną.
Październik 70 r. , dokonano konserwacji siatki. Od strony ulicy pomalowano emalią koloru niebieskiego, pozostałą część wysmołowano.
1971 r.
W sali szkolnej odbyła się choinka noworoczna na której uczniowie dali wiele atrakcyjnych występów. Rodzice byli bardzo zadowoleni, że ich dzieci tak ładnie przedstawiają, z tej okazji do kasy Kom.Rodz. wpłynęło 350 zł. Rodzice chętnie pomagali przy dekoracji klasy, ustawieniu sceny oraz przy przebieraniu dzieci do następnych numerów programu.
W marcu 1971 r. szkoła otrzymała szybowiec z Łódzkiego Aeroklubu na Lublinku. Jest to wielka nowość dla dzieci szkolnych jak i ludności z okolicznych wiosek, którzy licznie przybywają by obejrzeć (samolot).
                 Niestety...., zdjęcie z albumu zostało usunięte, szkoda......

Rozmawiałem dzisiaj z autorką Kroniki i zarazem kierowniczką szkoły w Józefowie, p.Janiną  Klimowską na temat szybowca.
Stwierdziła, że począwszy od transportu szybowca z Lublinka do Józefowa pomagało wojsko i milicja. Szybowiec został postawiony na wysokich podestach z prawej strony budynku szkolnego, tuż obok studni. Był obiektem przy którym gromadziło się wielu ludzi, robiono pamiątkowe zdjęcia. Przetrwał około 10 lat..., był sukcesywnie dewastowany przez podchmielonych uczestników zabaw wracających do domów. Zniszczono skrzydła i inne elementy..., tak zakończył swój żywot rzadki eksponat, teraz taki sam los czeka budynek szkoły....

W tym też miesiącu wykonano betonowe nakrycie studni. Nakrycie drewniane było zniszczone. Zmieniono nowy wał oraz linkę.


W maju Klimowski Wacław wraz z mężczyznami z Komitetu Rodzicielskiego wykonali (drewniany) ze sztachet płot przy ogródku szkolnym oraz zagrodę dla drobiu.

Dnia 31.III kierowniczka Janina Klimowska wystosowała prośbę do Dyrekcji Łódzkich Zakładów Ceramiki Budowlanej w Andrespolu o patronat nad szkołą. Prośba została przyjęta. Ceramika przekazał dla szkoły umywalkę lekarską wartości 850 zł.

1.VI-71 r. Odbywa się uroczystość z okazji M.D.D.
Na tę uroczystość przybyli dyrektor i zastępca Ł.Z.C.B. w Andrespolu oraz przewodniczący  rady zakładowej wręczyli dzieciom  upominki w postaci słodyczy i książki. Dzieci dziękują kwiatami.

Koniec czerwca i początek lipca 1971 r. odbywa się remont budynku gospodarczego. Założono nowy dach oraz przerobiono drzwi i okno w komórce od strony północnej. W środkowej komórce założono betonową posadzkę oraz wymurowano komin i kuchnię z cegły.
*   Obrazy dla telewizor szeherezada
** www.radiomuseum.org
                                               Koniec części 4.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz