piątek, 10 marca 2017

Zabytki województwa łódzkiego - Dwory - Zajazdy - Piotrków - Wygoda - 1948 - cz.3

WYGODA - wieś 10 kilometrów od Piotrkowa (południowy zachód)
Położony we wsi u zbiegu dróg, zwrócony frontem ku wschodowi. Z końca XVIII lub początków XIX wieku, później przebudowany. Murowany z cegły, potynkowany. Na planie wydłużonego prostokąta (1), z dobudówkami od pn., parterowy. W prawej części budynku od frontu (2) podcień, wsparty na trzech kolumnach, połączonych spłaszczonych łukiem, i dawne izby gościnne. W zamykającej go ścianie szczytowej dawna brama ujęta dwiema szkarpami. dach dwuspadowy, kryty papą.*

                                             Wygoda, dawny zajazd. Rzut poziomy (1)

                                    Wygoda, dawny zajazd. Widok od południowego wschodu (2)

* materiał i zdjęcia w całości pochodzą (strona 325 i 326) z:
Zabytki Sztuki w Polsce - Inwentarz Topograficzny IV - Powiat Piotrkowski - Województwo Łódzkie. Praca zbiorowa uczestników obozu naukowego w Sulejowie k.Piotrkowa w 1948 roku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz