niedziela, 31 stycznia 2016

Będków - Ochotnicza Straż Ogniowa - Protokół - Zawłaszczenie wiadra - Zacharz - 1926

Jakże inne problemy poruszano w tamtych czasach. Kuriozalna sytuacja zawłaszczenia wiaderka, czy zaboru kamieni z przed remizy, mogą obecnie śmieszyć. Sam jestem samorządowcem, znam obecne problemy i potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych, dlatego problemy z przed prawie 100 lat, świadczą, że nie jest tak źle z naszymi Strażakami!.


                                       P R O T O K U Ł  No 14

Posiedzenia Zarządu Straży Ogniowej Ochotniczej w Będkowie w dniu 29 sierpnia 1926 roku. Na posiedzeniu byli następujący członkowie Zarządu druh: Ignacy Burczyński, Władysław walczak, Ludwik Socha i Antoni Wawrzyniak oraz przedstawiciel osady Będków, sołtys Andrzej Makowski i zaproszony pan Emil Gernand. Posiedzenie otworzył o godz. 4 po południu Prezes Straży Ogn.Ochot. ustalając następujące:                                         PORZĄDEK DZIENNY
1). Odczytania protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2). Sprawa pożyczek zaciągniętych z Kasy Straży.
3). Sprawa orkiestry.
4). Sprawa kamieni przy remizie.
5). Sprawa wiaderka zabranego do Zacharza.
6). Sprawa zabawy w dniu 8 września r.b.
7). Wolne wnioski.
                                                 § I
Protokuł nr. 13 z dnia 15 sierpnia został odczytany i przyjęty do wiadomości.
                                                 § II 
W odpowiedzi na podanie z dn. 19/VIII-26 r. nalezy powiadomić druha Antoniego Pachniewicza aby zaciągniętą pożyczkę z Kasy Straży w sumie sto (100) złotych zwrócił pierwszego września r.b. ponieważ ta suma jest potrzebna na wykup instrumentów.
                                                 § III 
Postanowiono zapłacić z kasy Straży p. Lessigowi w łodzi podług wystawionego rachunku sumę (100) złotych za naprawę pięciu instrumentów a mianowicie: dwóch klarnetów, dwóch altów i trąbki. Bas zabiera do tej firmy w celu naprawy pan Gernand. Sekretarz Straży napisze do Łaznowa o zwrot bębna wyporzyczonego tamtajeszej orkiestrze.
                                                 § IV 
Sekretarz Straży napisze do p. Józefa pachniewicza o zwrot trzech wozów kamieni zabranych samowolnie przez p.Pachniewicza z przed remizy strażackiej, które to kamienie były przeznaczone do wykończenia remizy. w przeciwnym razie wystąpić na drogę sądową.
                                                  § V
Komendant Straży p.Socha wyznaczy jednego strażaka po odbiór wiaderka przywłaszczonego przez Oddział Straży Zacharskiej przy pożarze w Kale. 
                                                  § VI
Należy napisać do Starostwa o zezwolenie na urządzenie w dn. 8/IX-26 r. zabawy tanecznej i kwesty. Bufet czynny nie będzie z powodu wysokich kosztów połączonych z urządzeniem takowego zezwolenia na zabawy i kwestę załatwi druh walczak. Na koszta muzyki która będzie przygrywać podczas zabawy wyasygnować 25 złotych.
                                                 
                                                   § VII
W wolnych wnioskach zabrał głos druh Walczak w sprawie ..... zabranej przez druha Golińskiego w kwietniu do naprawy i asygnowania na ten cel 20 złotych. Wobec tego , że druh Goliński przez 5 miesięcy nie może obliczyć wartości swej pracy dołożonej do wyreperowania czyli naprawy powyższego mebla. Postanowiono otomanę sprowadzić do sali Straży, wezwać rzeczoznawcę i eksperta celem obliczenia kosztów naprawy.

Na tem prokokuł zakończono i posiedzenie zamknięto. 

 
  

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza