środa, 26 czerwca 2019

Bukowiec - Königsbach - Barbara i Klaus Egler - Kainath - Wildemann - Szkoła - 2 wojna światowa - Wizyta - Stammbuch - Großgörschen - Leipzig -Historia - cz.8


Urząd Sołtysa (Sołtys) - przewodniczył wybranej radzie miejskiej, był także przewodniczącym sądu wiejskiego (spadki, spory o ziemię i spory rodzinne).
     Sołtysem w roku 1804 Jacob Wildemann. W początkach 1 wojny światowej był Adam Felker. W latach 1916 - 1919 Alexander Egler (gospodarz wiejskiej karczmy).
W 1935 roku Friedrich Egler, który w 1940 r.  awansował na komisarza biura - Wójta dużej Gminy Brójce. Był on także lokalnym przywódcą rolników w okresie III Rzeszy. 
Funkcje karczmarza i kowala wsi były preferowanymi miejscami osadników w tym miejscu.

Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowcu - Königsbach została założona w dniu 5.5.1927.
W Zarządzie byli m.in. Friedrich Egler i Alexander Wildemann.
Friedrich Egler był sierżantem w polskim wojsku i dlatego stał się odpowiedzialnym za szkolenie 30 aktywnych członków.
Straż pożarna na tej wyspie grupy etnicznej (nadal czuli się jak Niemcy, choć oczywiście byli narodowością polską), tworzyli rodzaj miejskich sił samoobrony.
Eglerowie byli opisywani w swoich funkcjach w społeczności wiejskiej zawsze jako osoby z wielką inicjatywą i gotowością do asertywności.
Były one tymi cechami charakteru, które występowały w kolejnych pokoleniach.

                                                               - Koniec - 


Schulzenamt (Dorfschulze) Er führte den Vorsitz eines gewählten Gemeinderates und war auch der Vorsitzende des Dorfgerichts (Erb.-,Grundstücks-u. Familienstreitigkeiten).
1804 war Jacob Wildemann der Dorfschulze. In 1 Weltkrieg Adam Felker. In den Jahren 1916 -1919 der Alexander Egler  (Wirt des Dorfkruges).
1935 folgte Friedrich Egler, der 1940 noch zum Amtskommissar der Großgemeinde Brójce austieg. Er war auch gleichzeitig der Ortsbauernführer im 3. Reich.
Die Funktionen des Wirte und des Dorfschmiedes waren bevorzugte Siedlerstellen im Ort.

Die freiwilige Feuerwehr von Königsbach wurde am 5.5.1927 ins leben gerufen.
Im Vorstand waren u.a.:
- Friedrich Egler und
- Alexander Wildemann
Friedrich Egler hatte es im polnischen Heer zum Unteroffizier gebracht und war deshalb fur die Ausbildung der 30 aktiven Mitglieder verantwortlich.
Die Feuerwehr in einer Volksgruppe Insel (sie fühlten sich immer noch als Deutsche, abwohl sie die polnische Staatsangehorigkeit war naturlich auch mit eine Art Selbstschutztruppe.
Die Eglers wurden in ihren Funktionen in der Dorfgemeinschaft immer als Personen mit großer Initiatyve und Durchsetzungsbereitschaft beschrieben. 
Das könnte ein Charakterzug sein, der auch in folgenden Generationen auftreten könnte.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza