piątek, 14 czerwca 2019

Gałkówek - Muzeum - Goniec Krakowski - Judaika - Jędrzejów - Antysemityzma - 1940

     W zbiorach Muzeum w Gałkówku znajdują się także gazety, jedna z nich :
GONIEC KRAKOWSKI z dnia 13 kwietnia 1940 roku zawiera ciekawe artykuły. Wiadomo, że i ta gazeta była pod kontrolą niemieckiego okupanta. Na 6 stronach, można przeczytać informacje z frontu, co za tym idzie sukcesów wojsk hitlerowskich. Artykuł który prezentuję z działu kronikarskiego jest bardzo antysemicki. Proszę przeczytać i ocenić...
Jeden z nich chcę zaprezentować. W dziale KRONIKA, znajduje się materiał dotyczący Jędrzejowa

                                                    Jędrzejów zmienił oblicze.
    (j) Jędrzejów, powiatowe miasto dość dużym uprzemysłowieniu, nabrało po działaniach wojennych innego oblicza. Miasto dawniej brudne, do dziś zresztą  zażydzone, ropiejące handelkami brodatych synów Wschodu, nagle zmieniło swe oblicze pod działaniem energicznych zarządzeń Władz. Znikły brudne handle żydowskie, a miejsce ich zajęły całkiem inne sklepy aryjczyków. Higjena dawniej tak mocno zaniedbana, pozostawiła swoje piętno. Dziś jest czysto, zupełnie czysto, mimo, że ludność miasta zwiększyła się wydatnie.
     Samo miasto dużo zyskało dzięki przyłączeniu do powiatu jędrzejowskiego, dawnego powiatu włoszczowskiego. Ruch zatem w mieście jest daleko większy, całe masy interesantów spieszy do stolicy powiatu, co odbija się niezwykle dodatnio na budżecie polskich kupców. Uruchomienie wszystkich dawniejszych przedsiębiorstw pod komisarycznym zarządem dało pracę i chleb, dawniej wynędzniałym i wyzyskiwanym rodzinom miejscowych robotników, a także dało możność zatrudnienia, a także dało możność zatrudnienia żywicielom rodzin wysiedlonych.
     Obecnie, dawniej małe i ciche miasto powiatowe, dzięki nowym korzystnym warunkom, idzie ku swemu przeznaczeniu, tj. do rozwoju. Niedługo na drodze Kielce-Kraków leżeć będzie duże miasto równające się, jeśli nie liczbą i wielkością, to ekspansją rozwojową sąsiedzkich Kielcom, stając się na dużym odcinku ogniskiem cywilizacji i kultury..
W okresie międzywojennym 73 procent mieszkańców Jędrzejowa stanowili Żydzi. W okresie międzywojennym doszło do pogromu antyżydowskiego w mieście. Delegacja Żydów z miasta udała się do Piłsudskiego z prośbą o pomoc. Ten stwierdził, że "sprawa żydowska jest teraz bardzo zawikłana" i poradził Żydom żeby sami ją rozwiązali poprzez wyjazd do Palestyny. Podczas kampanii wrześniowej miasto nie ucierpiało zanadto ale ofiary wśród ludności były dość poważne. Utworzono tu getto dla ludności żydowskiej, znajdujące się w obrębie ulic: Kilińskiego, Pińczowska, Duh-Imbora i Głowackiego, kilkadziesiąt osób wywieziono do Auschwitz. Niemcy wymordowali ok. 3000 mieszkańców w tym całą ludność żydowską*

*-Jędrzejów - Wikipedia
en.wikipedia.org/wiki/Jędrzejów.
    

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza