sobota, 15 czerwca 2019

Bukowiec - Königsbach - Barbara i Klaus Egler - Kainath - Wildemann - Ucieczka - 2 wojna światowa - Wizyta - Stammbuch - Großgörschen - Leipzig -Historia - cz.6


        Königsbacher zebrałi się jako silna społeczność w Großgörschen koło Lipska, a także mieli okazję pracować jako rolnicy. Miejscowy cmentarz pokazuje jeszcze dzisiaj (po prawie 60 latach) wiele nazwisk z ówczesnej listy mieszkańców wsi Königsbach - Bukowiec.
       Ta kronika rodziny Egler ma przyczynić się do tego, że osiągnięcia przodków i nazwa miejsca Königsbach pozostają także w pamięci przyszłych pokoleń Eglerów, że pamięć jest jedynym rajem, z którego nie możemy być wydaleni. W 1945 r. (przed ucieczką i wydaleniem) w Königsbach - Bukowcu było 154 rodzin z 1010 mieszkańcami.
W tym: 
5 rodzin o nazwisku Egler
5 rodzin o nazwisku Wildemann
5 rodzin o nazwisku Kainath  
Z tych rodzin zginęły podczas II wojny światowej:
3 osoby z rodziny Egler
6 osób z rodziny Wildemann.

Silne nagromadzenie nazwisk wynika z wysiłków osadników, by pozostali między sobą i żadne inne grupy etniczne (Polacy, Rosjanie, Pomorzanie itp.) nie były przyjmowane do tej społeczności.
Dlatego po 1945 r. była taka koncentracja we wsi Großgörschen koło Lipska.

Tych 5 z rodziny Egler byli właścicielami gruntów:
Friedrich Egler   - 7,84 hektara.
Alexander Egler - 8,96 hektara. 
Wilhelm Egler    - 8,96 hektara. 
Fritz Egler          - 6,16 hektara. 
Karl Egler          - 4,48 hektara.  
Tych 5 z rodziny Wildemann byli właścicielami gruntów: 
Martin Wildemann              -  9,52 hektary
Adam I Wildemann             -  6,16 hektary
Alexander I  Wildemann     -  6,16 hektary
Adam II Wildemann            -  8,96 hektary 
Alezander II Wildemann     - 14,00 hektary
                                             - ciąg dalszy nastąpi - 
 
                                   

              Na obu zdjęciach Königsbach - Bukowiec z okresu międzywojennego.
Die Königsbacher sammelten sich in einer starken Gemeinschaft in Großgörschen bei Leipzig und erhielten auch hier die Möglichkeit als Bauern tätig zu sein. Der dortige Friedhof zeigt noch heute (nach fast 60 jahren) viele Namen aus der damaligen Einwohnerliste des Ortes Königsbach - Bukowiec. Diese Chronik der Familien Egler soll mit dazu beitragen, dass die Leisungen der Vorfahren und der name des Ortes Königsbach auch in der Erinnerung der zukünftigen generationen der Eglers bleiben, den die Erinnerung ist das einzige paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden konnen. In Jahre 1945 (vor der Flucht und vertreibung) gab es in Königsbach 154 familien mit 1010 Einwohner.
Darunter:
5 Familien mit dem Namen Egler
5 Familien mit dem NamenWildemann
5 Familien mit dem Namen Kainath
Von diesen Familien sind im 2 Weltkrieg umgekommen:
3 Personnen aus Familie Egler
6 Personnen aus Familie Wildemann
Die stärke Häufung der Familiennamen ergibt sich aus dem Bestreben der Siedler unter sich zu bleiben und keine anderen Volksgruppen (Polen, Russen, Pommern u.a.) in diese Gemeinschaft auzunehmen. Deshalb nach 1945 auch die Konzentration im Ort Großgörschen bei Leipzig.

Die 5 Familien Egler waren:
Friedrich Egler   - 7,84 ha.
Alexander Egler - 8,96 ha. 
Wilhelm Egler    - 8,96 ha. 
Fritz Egler          - 6,16 ha. 
Karl Egler          - 4,48 ha.  

Die 5 familien Wildemann waren: 
Martin Wildemann              -  9,52 ha.
Adam I Wildemann             -  6,16 ha.
Alexander I  Wildemann     -  6,16 ha.
Adam II Wildemann            -  8,96 ha.
Alezander II Wildemann     - 14,00 ha.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz