wtorek, 5 grudnia 2017

Brzeziny - Löwenstadt - Żyd - Judaika - Getto - Archiwum - Wykaz mieszkańców - cz.1


Brzeziny, niewielkie miasto w województwie łódzkim, liczy obecnie ok.12.00 mieszkańców. Porównując okres 2 wojny światowej miasto nie powiększyło się, można by rzec, że ilość mieszkańców się zmniejszyła. Nie jest tajemnicą, ze min. połowę mieszkańców Brzezin w okresie międzywojennym stanowili wyznawcy judaizmu (dane z 1941 roku - 6.850). Getto które utworzyli Niemcy na terenie Brzezin zostało zlikwidowane w maju 1942 roku. Tych którzy przeżyli głód, choroby i bicie, wywieziono do obozów koncentracyjnych w Chełmnie i Oświęcimiu.
Dzięki uprzejmości Pani Ewy mogłem dotrzeć do archiwów (szukajwarchiwach.pl) dotyczących Brzezin i ich mieszkańców.
Obecnie prezentuję 15 kart Löwenstadt - Getto. 


Niemcy włączyli miasto w granice Rzeszy, przemianowali je na Löwenstadt i rozpoczęli brutalne prześladowania ludności żydowskiej. Likwidacja utworzonego przez Niemców brzezińskiego getta nastąpiła w maju 1942 roku – jego mieszkańców wywieziono do obozów zagłady w Chełmnie i Oświęcimiu.
W tych kartach zwraca uwagę ilość rodzin które zamieszkiwały dom przy ulicy Mittel 8 -  6 rodzin. Ciekawe, czy ten dom istnieje, może ktoś mi pomoże?
L.p.       Nazwisko imię                           Pokrewieństwo            Ulica                     Data zam.
 1 -16     Erlich Ajzyk                                                                  Rathaus 20               11.12.41  x
              Szejwa                                            żona
              Szymsie Michał                              syn       - zmarł 18.12.41r.
              Fiszel                                              córka
              Elka                                                córka
              Chaja Sara                                      córka
 3 -17     Erlich Szamsia Michał                                                  Rathaus 16               11.12.41   x
              Chaja Estera                                   żona
              Mariem                                           córka
              Gromadeyn ...                                 krewny
 5 -110   Fabiszak Chaskiel Menoch                                           Mittel 8                     31.12.41r  x
                                                                                                                                 Zuzug 97u96F
 7 - 97    Fabiszak Cypra                                                             Stern 9a                     11.12.41
              Chana Nadia                                   córka
 9 - 94    Fabisiak Jakób                                                              Horst Wessel 20   11.12.41      x
              Szajna Perla                                    żona
              Hinda Rywka                                  córka
              Rajzla Łaja                                      córka
11 -96    Fabisiak Mojsze Fiszel                                                Mittel 8                      11.11.41     x
                                                                                                                                   Fortzug zu..
                                                                                                                                   110 Z -wszyscy.
              Dwojra                                            żona
              Chaskiel Mejnoch                           syn   - wykreślony prawdopodobnie zmarł.
              Mirla                                               córka
              Nacha                                              córka
13 -95   Fabisiak Moszek                                                           Fischteich 6               11.11.41   x
             Chawa                                              żona                  
             Izrael Szmul                                     syn
             Emanuel                                           syn
17-109  Fajfer Izrael                                                                   Mittel 8                      11.11.41  x
             Chana Dwojra                                  żona
             Chaja Ruda                                      córka
             Bercholc Ester                                 zięć
19- 90   Fajgenblat Jenta                                                             Mittel 8                      11.11.41  x
             Mindla Laja                                     żona
             Chaim Szlama                                 syn
             Josif                                                 syn
             Rachela                                            córka
21- 81   Fajkinzon                                                                       Horst Wessel 31   11.11.41         x
             Syma                                               żona
             Hersz Chaim                                   syn
             Cyna Ruchla                                   córka            - szpital 5.12.41, wywózka oddalona 20.12.
             Sura Chana                                     córka
             Jankiel                                             syn
             Izrael                                               syn
23- 88   Fajn Chemia                                                                   Horst Wessel 18   11.11.41        x
             Rajzla                                              żona
             Dawid Szlama                                 syn               - szpital 1.5.41, wypisany 13.5.41
25- 89   Fajn Jakób Szlama                                                          Deutsche 4                                x
             Cyna Ruchla                                   córka
             Chana Rajzla                                  córka
27- 89   Fajn Laib Henoch                                                           Mittel 8                       11.11.41  x
             Estera                                              żona  - w więzieniu, 4.3.41 wróciła z więzienia.
             Ryfka                                              córka    
             Jakow                                             syn
29- 86   Fajn Majer Wolf                                                             Rathaus 13          11.11.41         x
             Perla                                               żona
             Tauba Laja                                     córka
31- 85   Fajn Moszek Michał                                                      Mittel 8                        11.11.41  x
             Szajndla                                         żona
             Abe Uszer                                      syn
             Chana Krajndla                              córka
             Beniamin Wolf                               syn

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza