piątek, 8 grudnia 2017

Brzeziny - Löwenstadt - Żyd - Judaika - Getto - Archiwum - Wykaz mieszkańców - cz.2
L.p.          Nazwisko imię                           Pokrewieństwo            Ulica                     Data zam.

 33 - 84    Fajn Szyme Josek                                                          Deutsche 4    11.11.41          x
                Estera Małka                                żona
                Tauba Łaja                                   córka
                Chana Ruchla                              córka
 35 - 82    Feinkind Berel                                                               Mittel 8                     11.11.41
                Estera Etta                                   żona
 37 - 83    Feinkind Gołda Faja                                                      Mittel 8                     11.11.41
                Chana Fajga                                 żona
                Izrael Szymon                              syn
                Rywka Sura                                  córka
 39 - 80    Fajtlowicz Izrael Chil                                                     Stern 3           11.11.41           x
                Blima Dwojra                              żona
                Szoszana                                      córka
                Lewkowicz Gołda                       krewna
 41 - 79    Fass Josef Chajn                                                            Horst Wessel 18   11.11.41       x
                Frymeta                                       żona
                Matys Ber                                    syn
                Małka Maja                                 córka
 43 - 62    Feinzylber Szymon Leib                                               d. 5 Garde Regiment                x
                                                                                                       zu Fuss 20
 45 - 77    Ferzychert Jankiel                                                          Deutsche 3                              x
                Rajzla                                          żona
                Chawa                                         córka
                Chil Alter                                    syn
                Tauba Nisel                                 córka
                Ester Rywka                                córka
                Ajsyk                                           syn
 47 - 78    Fensteman Moszek                                                        Fischteich 2      11.11.41         x
                Bajla                                            żona
 49 - 76    Fidler Hersz Dawid                                                        Litzmannstäter 8  11.11.41     x
                Ruchla                                         żona
                Mordka                                        syn
                Fajga                                            córka
 51 - 59    Fiszer Chaim Izrael                                                        Rathaus 15            11.11.41       x
                Chana Sura                                  żona
                Hercka                                         syn                             
               
 53 - 58    Fiszer Hersz Josek                                                          Rathaus 15           11.11.41       x
                Fajga                                            żona
                Fradla                                           córka
                Chawa Łaja                                  córka
 55 -72     Fiszlewicz Abram Szmaja                                              Horst Wessel 20  11.11.41       x
                Szajna Mirla                                 żona
                Marien                                          córka
                Pesa                                              córka
                Icek                                               syn
57 - 74    Fiszlewicz Fiszel                                                              Horst Wessel 31 11.11.41      x
                Rajzel                                            żona
                Idel                                                syn
                Małka                                            córka
59 - 75    Fiszlewicz Manes Wolf                                            Horst Wessel 22    11.11.41           x
               Gitla Miriem                                  żona 
               Sura Dwojra                                   córka 
               Moszek Icek                                   syn
               Rozenfarb Chil                               krewny       zmarł 22.II.42
               Rozenkranz Janette                        krewna
61 - 71    Fiszof Ita Brandla                                                             Deutsche 2    11.11.41            x
               Rachel                                             córka
               Perla Frymet                                   córka
63 - 70    Fizicki Hilel                                                                     Litzmannstäter 8  11.11.41      x
               Rojza                                              żona 
               Cwaigenbaum Zelig                       krewny    - w więzieniu bez daty, zwolniony 13.01.42 
               Cwaigenbaum Jechol
               Cwaigenbaum  Cipa                      Hilel - szpital, powrót 21.XII.41, powrót do szp.2.II.42
                                                                                 ponownie zwolniony 24.III.42.

65 - 69   Flam Marie                                                                        Deutsche 2    11.11.41         x
              Chaim                                             syn
              Chaja Cyrla                                    córka
              Fiszel                                              syn
              Sura Chana                                     córka

67 - 67   Flambaum Berek                                                               Horst Wessel 8  11.11.41        x
              Nacha                                             żona
              Boruch                                            syn
              Małka                                             córka 
              Blima Gitla                                     córka
              Chaim Hersz                                   syn              26.IV.42 w szpitalu, powrót 30.IV.42
69 - 64   Flamhole Chaim Leib                                                        Litzmannstäter 7   11.11.41    x
              Liba Ruchla                                     żona
              Jankiel                                             syn
              Lipman Lajzer                                 syn
              Anschel                                           syn       noworodek poniżej 5 m-cy, powrót 10.I.42           71 - 65   Flamhole Dwojra                                                               Horst Wessel 24           11.11.41
              Hinda Łaja                                      córka                                                                       x


      
               
                                                 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza