niedziela, 18 sierpnia 2019

Rejent Walerian Ryfiński - Powstanie Styczniowe - Łódź - Pomorska 1 - Krzysztof Gładki - 1911

   Następny, ciekawy dokument dotyczący historii Łodzi. Przekazał mi grzecznościowo wiele dokumentów dotyczących naszego miasta kolega Krzysztof Gładki. Niestety, nie potrafię przetłumaczyć z języka rosyjskiego, być może ktoś mi w tym pomoże. Ja skoncentrowałem się na tym, kto wypisał ten dokument. Okazuje się, że autorem jest pan Ryfiński Walerian, weteran powstania styczniowego! Łódzki notariusz, znakomicie opisana postać pod:
Jakub Lutosławski 
NOTARIAT W ŁODZI W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM
na stronie 193 Ryfiński Walerian (1901-1915, 1917-1923)
    Ryfiński Walerian (1901-1915, 1917-1923) Walerian Ryfiński najprawdopodobniej urodził się w połowie XIX stulecia. Był weteranem powstania styczniowego. Przed 1900 r. był pełniącym obowiązki sędziego śledczego w Łodzi. Następnie został zamianowany na jedną z czterech nowo utworzonych posad notarialnych w Łodzi obok E. Trojanowskiego, F. Rybarskiego i J. Żyźniewskiego. Prowadził kancelarię przy ul. Piotrkowskiej 47 do 12 września 1915 r. Spisał w tym czasie prawie 98 tys. aktów. Dalszą pracę przerwała mu wojna. Dnia 10 września 1917 r.powrócił do pracy notariusza w Łodzi. Jego kancelaria znajdowała się wówczas przy ul. Piotrkowskiej 46. Do 30 września 1923 r. spisał kolejne 46 tys. aktów. Odszedł z notariatu na własną prośbę. Nie są znane dalsze jego losy. Prawdopodobnie zmarł 24 sierpnia 1928 r. przeżywszy lat 89 zmarł. Pochowany został w zbiorowym grobie powstańców.*

    Nie bardzo zgadza się adres, pod który przyjmował interesantów Rejent Walerian Ryfiński. W tym dokumencie jest podany adres: dawna ulica Średnia 1 , obecnie ulica Pomorska.


* -Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza