niedziela, 4 sierpnia 2019

Rola żydów w budowie Łodzi - Gazeta Głos Poranny - Judaika - Antysemityzm - Polemika - 1937 - cz.3

     Dla dalszego rozwoju Łodzi i całego jej okręgu przemysłowego okazał się przełomowym rok 1877 w związku z zasadniczym zwrotem w rosyjskiej polityce celnej. Powstaje w Łodzi szereg przedsiębiorstw przemysłowych. Z dziejami rozwoju Łodzi wielko - kapitalistycznej są nierozerwalnie związane nazwiska Poznańskiego, Silbersteina, Rozenblatta, Wienera, Ossera, Jarocińskiego, Barcińskiego, Markusa Kohna, a po wojnie Oskara Kona i Ejnogonów?.
      Przyczynając się do rozwoju technicznego, fabrykańci-żydzi zarazem wprowadzili do produkcji łódzkiej specjalizację działów produkcji, a jednocześnie nie byli organizatorami łódzkiej polityki handlowej. Jest przy tym rzeczą charakterystyczną, iż nie tylko w firmach żydowskich, ale i w firmach chrześcijańskich kierownikami sprzedaży, a często i "komiwojażerami" byli żydzi. Przyczynili się oni znakomicie do zdobycia dla Łodzi wielkiego rynku zbytu w Rosji, w walce z okręgiem przemysłowym moskiewskim (Iwanowo - Wosniesieńsk itd.) zdobyli dla Łodzi zwycięstwo. O ile zwycięstwo w wojnie prusko - francuskiej przypisywane jest nauczycielowi niemieckiemu, to zwycięstwo dla Łodzi zdobył komiwojażer żyd.
       Szczupłe rany artykułu zmuszają nas do rekapitulacji. Powracając do tez prof. B.Rtbarskiego stwierdzamy:
1) Nie ma żydowskich nazwisk wśród założycieli pierwszych fabryk łódzkich z przyczyn od żydów niezależnych; pomimo to żydzi odegrali już w pierwszym okresie dużą rolę jako nakładcy i hurtownicy przędzy.
2) We wszystkich stadiach rozwoju Łodzi żydzi byli głównymi organizatorami zbytu oraz włókienniczej polityki przemysłowej, handlowej i kredytowej.
3) Żydzi byli zdobywcami dla Łodzi wielkiego rynku rosyjskiego, umożliwiając produkcję masową, bez której wielko kapitalistyczny przemysł nie mógł by istnieć (R.Dmowski "Separatyzm żydowski i jego źródła).
4) Fabrykanci żydzi stworzyli szereg pierwszorzędnych przedsiębiorstw wbrew demagogicznym twierdzeniom prof. B.Rybarskiemu o pasożytniczym opanowaniu gotowych już warsztatów w delu ich dewastowania etc.
5) W okresie powojennym żydzi przyczynili się w dużym stopiniu do odbudowy gospodarstwa narodowego Polski we wszystkich dziedzinach.

                                                                       *
      Nie mamy bynajmniej zamiaru bronić sweating - systemu ani być piewcami kapitalizmu. Idzie nam jedynie o wykazanie prawdy historycznej, do której prof. B.Rybarski staje tyłem.
      Moglibyśmy wskazać błędność tez ekonomisty endeckiego również i na terenie bankowości, rzemiosła etc., lecz zdaniem naszym już wskazane herezje wystarczą dla obiektywnego zdysktedytowania tez profesora R.Rybarskiego.

                                                                                                S.Czeczelnicki.

                                                                - Koniec -

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza