piątek, 2 listopada 2018

Władysław Reymont - Nobel - Chłopi - Śmierć - Pogrzeb - Warszawa - Stefan Żeromski - Światowit - 1915 - 1925 - cz.2

          W numerze Nr.51 w Światowidzie z 19 grudnia 1925 strona 16)  relacja i zdjęcia z pogrzebu naszego wielkiego wieszcza Władysława Reymonta:

                                              POGRZEB TWÓRCY CHŁOPÓW.

 Rodzina zmarłego, Prezydent i Rząd Rzeczypospolitej w kondukcie pogrzebowym na placu Zamkowym w Warszawie: 910 Prezydent, (2) Marszałek Sejmu Rataj, (3) Premier dr. Skrzyński, (4) Min. Spraw Wewnętrznych Raczkiewicz.

Kapituła i duchowieństwo w kondukcie pogrzebowym. Kondukt prowadzi, w zastępstwie chorego kardynała arcybiskupa ks. Kakowskiego, biskup podlaski ks.dr. Henryk hr. Przeździecki.

Min. W.R.i O.P. dr. Stanisław Grabski (x) przemawia na placu Zamkowym, imieniem Rządu, nad trumną Zmarłego, niesioną przez Krakusów.

Poeta Relidzyński niesie w kondukcie pogrzebowym na poduszce odznaczenia zmarłego: Wielką wstęgę orderu Polonia Restituta.

Delegacje włościańskie w kondukcie pogrzebowym. Na pierwszym planie wieniec Chłopów z Sierdzkiego.

          Kondukt pogrzebowy skręca z ulicy Wierzbowej na plac Teatralny, przed gmach Opery.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz