środa, 28 listopada 2018

Zabytki województwa łódzkiego - Mierzyn - Piotrków - Dwór - Kapliczka - 1948 - cz.6


Materiał w całości pochodzi z książki:
Zabytki Sztuki w Polsce - Inwentarz Topograficzny IV - Powiat Piotrkowski - Województwo Łódzkie. Praca zbiorowa uczestników obozu naukowego w Sulejowie k.Piotrkowa w 1948 roku.*1

        Ciekawa historia dotycząca dworu w Mierzynie, położonym 17 kilometrów od Piotrkowa (z roku 1948r.) W tej książce jest informacja, że dwór został spalony w latach 1939-45. Natomiast na stronie:
www.zamkilodzkie.pl › dwory obronne,
jest zamieszczona informacja, że dwór spłonął w 1947 roku, dość duża rozbieżność.... Pozwolę sobie zamieścić materiał z obu źródeł, aby informacja o dworze była pełniejsza.

                    Mierzyn, nieistniejący dwór. Widok od północnego wschodu. - skan 1

                                               NIEISTNIEJĄCY DWÓR

      Pochodził zapewne z końca XVII lub początków w. XVIII. Spalony w latach 1939-45. położony był w pn. części wsi, w parku. Frontem zwrócony na zachód. Drewniany, z niewielkimi partiami murowanymi. parterowy. Założony na planie prostokąta (długość 23,5 m, szerokości 17,75 m) - Skan nr.2, trzytraktowy; na osi od schodu ku zachodowi podcieniowy portyk wgłębny, dawna kwadratowa sień (obecnie podzielona), nowa sień i małe pomieszczenia oraz portyk z w.XX występujący z lica ściany zachodniej. Wnętrze zmienione późniejszymi podziałami. Górna część więźby dachu łamanego polskiego (skan 3) o wiązaniu storczykowym wzmocnionym jętami i zastrzałami, z kozłami więzarowymi i pośrednimi  i wzdłużną kratownicą; część ta wsparta na skomplikowanej kracie płatwiowej na licznych słupach. Zewnątrz (skan 4) narożniki ujęte w pilastry; wokół obiegał gzyms okapowy. Portyk podcieniowy wsch. (skan 1) o dwóch słupach i dwóch skrajnych półkolumienkach drewnianych. Dachy kryte gontem.

                                                                   Skan 2.


                                                              Skan 3


                                                                   Skan 4

                                                            KAPLICZKA

    Na cmentarzu kościelnym. Z w XVIII lub początku XIX wieku, z piaskowca. na kwadratowej trójschodkowej podstawie słup z czteroarkadową kapliczką zwieńczoną ściętym ostrosłupem. Wewnątrz figurka Chrystusa Bolesnego, nowa (Historya) -*1W Mierzynie funkcjonował dwór na kopcu (fortalicja) rodu Nagodziców, który pojawia się we wzmiance z roku 1447. Nie był on jednak nigdy przedmiotem badań terenowych. Sama wieś pojawia się w źródłach w 1306 roku. Po dworze zachował się kopiec.
Nowszym obiektem w Mierzynie był modrzewiowy, parterowy dwór wzniesiony na przełomie XVII i XVIII stulecia.
W połowie XIX wieku Mierzyn należał do małżeństwa: Karola Stefana Burgharda herbu Burghard i Adelajdy Szerszeńskiej. Karol Burghard zmarł w roku 1887 a cały majątek przepisał testamentem na Towarzystwo Dobroczynności, zakład kalek w Warszawie, budowę kaplicy cmentarnej i pomoc dla młodzieży. Dwór spłonął w 1947 roku. Zachował się park podworski i pozostałości zabudowań folwarcznych.-*2
*-2 www.zamkilodzkie.pl › dwory obronne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz