sobota, 30 stycznia 2016

Będków - Ochotnicza Straż Ogniowa - Protokół - Przywłaszczenie - 14.03.1926

                                P R O T O K U Ł  NR. 5

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Straży Ogniowej Ochotniczej w Będkowie w dniu 14 marca 1926 roku, zwołanego na żadanie Komisji Rewizyjnej.
Zgromadzenie zostało otwarte przez p.Ignacego Burczyńskiego Prezesa Zarządu Straży Ogn. Ochotniczej w Będkowie.
Ogólna ilość członków na zebraniu stawiła się w ilości pięć osób którym przedłożono następujący                                  PORZĄDEK DZIENNY
1. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Kasy.
2. Wolne wnioski.
                                          (§)1.
Komisja Rewizyjna zdała sprawozdanie Zgromadzenia odczytując jednocześnie Nr.3 I protokułu posiedzenia Zarządu z dn.10 marca r.b.. Wobec czego zgromadzenie uznało p. R.J. winnym opieszałości w pracy na powierzonej placówce kasjera. Jednocześnie Zgromadzenie kładzie nacisk na Komisję Rewizyjną, aby częściej przeprowadzała sprawdzanie ksiąg kasowych i rachunków w celu uniemożliwieniu wkradania się na przyszłość takich nieprawidłowych pozycji jak owa suma 217 zł 71 gr. wstawiona przez byłego kasjera p.R.J. z roku 1924 na 1925 która to suma dzięki p. Janowi Olszewskiemu została wykryta na korzyść miejscowej Straży Ogniowej Ochotniczej. Jak również zgromadzenie postanawia kwotę 217 zł 71 gr. wyegzekwować od b.kasjera p.R.J. do dnia 10 kwietnia 1926 roku z 3% od dnia wyświetlenia sprawy tj. od 10 marca 1926r.
                                          
                                           (§)2
W wolnych wnioskach zabrał głos p.Jan Goliński w sprawie wyświetlenia przywłaszczonych przez syna byłego kasjera M.J., dwadzieścia pięć sztuk(25) kontramerek *po 5 pięć(5) zł na ogólną sumę 125 zł. Wobec powyższego ojciec M.J., były kasjer straży R.J. wyjaśnia zgromadzeniu, iż syn M.J. czynny członek Straży Ogn.Ochtn. w Będkowie, lat 18 myśląc, ze są to kontramarki po 5 groszy przywłaszczył sobie kilkanaście sztuk, mając zamiar takowe zbyć w bufecie urządzonym w roku ubiegłym na cel miejscowej Straży, a ponieważ z pierwszą przywiezioną do bufetu kontramarką na sumę pięć(5) zł., został przez kasjera bufetowego p.Wojciecha Golińskiego przyłapany. Wobec tego pozostałe kontramarki zniszczył własnoręcznie. 
Zgromadzenie po wysłuchaniu powyższego wyjaśnienia sprawę postanowiło do decyzji Komendanta Feliksa Stołowskiego - Na tem prokokuł zakończono i zebranie zamknięto.Jan Pachniewicz jako trzeci członek Komisji Rewizyjnej zrzeka się podpisania powyższego protokułu jako był nieobecny na zgromadzeniu.
Po zamknięciu zebrania i odczytaniu protokołu okazało się, że wniosek p.Stefana Wawrzyniaka o usunięciu ze Straży byłego kasjera p.R.J. z powodu nadużyć na niekorzyść Straży z winy sekretarza Adama Wawrzyniaka niezostał zaprotokołowany, pomimo, ze całe zebranie z wyjątkiem jednego członka wniosek poparło.
Okrągły Stempel Straży Ogniowej w Będkowie 
Podpisy: Prezes I.Burczyński, Sekretarz A.Wawrzyniak
* Kontramarka - znak wybijany dawniej na monetach w celu usankcjonowania ich obiegu lub nadania im nowej wartości
** tekst wiernie przepisany z oryginału. Ukryłem tożsamość obu oskarżonych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz