czwartek, 28 stycznia 2016

Będków - Żydzi Będkowscy - Lista - Wykaz nazwisk - 1940

Niezwykle owocny okazał się dzień, 27 stycznia tego roku. Jadąc do Będkowa zadzwonił do mnie mieszkaniec Warszawy, związany nie tylko związkiem małżeńskim z mieszkanką Będkowa ale także bardzo zainteresowany historią gminy Będków. Poruszyliśmy sporo tematów, najbardziej utkwiła mi informacja, że jest on w posiadania Tory będkowskiej ?!.
O tej historii napisze osobno, także przedstawię zdjęcia. Będąc z wizytą u Rodziny Stanisława Płachty, rozmawiałem z jego tatą, Panem Czesławem. Bardzo ciekawa i długa rozmowa z seniorem rodu, była bardzo owocna, nowe informacje, fakty a także wykaz jaki otrzymałem do skopiowania. Jest w nim lista Żydów Będkowskich do roku 1940.
Na tej liście są nazwiska 30 rodzin które znalazły się w będkowskim Getcie. Jest to wspólna praca pana Płachty i Feliksa Makowskiego (oryginalna pisownia). Pan Płachta wspomina, że bardzo często spotykał się z Feliksem Makowskim, wspominali historię Będkowa, to była ich pasja. Chcę nadmienić że rodzina Płachta wprowadziła się do Będkowa w roku 1960, wcześniej mieszkali w Magdalance, jednak zamiłowanie do historii Będkowa jest bardzo głębokie i patriotyczne.

                                  Żydzi Będkowscy w r. 1940

 1). Elo Blank                          - Kowal          -         6 osób
 2). Haskiel Blank                    - rybak           -         4 osoby
 3). Sisz Grubas                       - piekarz         -         3 osoby
 4). Rozumblum Aute               - zeger            -         5 osób
 5). Efke Lewkowicz                - sklepowy      -         4 osoby
 6). Abramczycy                      - szewcy         -         5 osób
 7.). Wołek Jacek                     - sklepowy      -         4 osoby
 8). Gdalewicz Autek                -                    -         6 osób
 9). Tojwe Icek                        - olejarnia       -         6 osób
10). Abram Autek                    - rzeźnik         -         5 osób
11). Zukin Abram                     - jatka            -         7 osób
12). Moniek Izyk                      - fryzjer          -        4 osoby
13). Moszek Sulko                   - piekarz         -         6 osób
14). Binem Lejzerowicz            - Podrabin      -         5 osób
15). Guterman Leib                  - handlarz       -         5 osób
16). Uszer Abram                     - krawiec        -         6 osób
17). Jojne Aute                         - skup zboża   -         7 osób
18). Simo Gersin                       - skup skórek  -        5 osób
19). Josek Guterman                 - rzeźnik         -         8 osób
20). Stolarski Abram                 - czapnik         -         4 osoby
21). Flato Mejsio                      - krawiec         -         5 osób
22). Szulc Abram                      - skóry           -          6 osób
23). Pinkus Aute                       - rzeźnik         -          6 osób
24). Jejcio Guterman                 - skup zboża   -          4 osoby
25). Flako Autek                       - szewc           -          4 osoby
26). Lewkowicz Iroz                  - rzezak         -           4 osoby
27). Haskiel Herszt                    - szklarz         -           3 osoby
28). Fajga z Matką                    - biedota         -           2 osoby
29). Cipa Lejzerowicz               - komunista?   -           2 osoby
30). Wajsztat Abram                 - rzeźnik         -           4 osoby

Około 160 osób zginęło z rąk Hitlera. Zima w 1944 roku byli wywiezieni do Skrzynek, tam w wagony PKP załadowani , wywiezieni na stracenie.
Dwie osoby przed wojną tj. Passik i jego siostra Tube uciekli do Rosji w partyzantce. Tube przeżyła, przyjechała do łodzi sprzedając place własnościowe, które kupił Jackiewicz, Januszkiewicz, Balcerek i inni z gm. Bedków.
Przeglądając równolegle dokumenty Straży Ogniowej w Będkowie, znalazłem na dwóch wykazach z 18 maja i 15 czerwca 1937 roku dotyczących osób wyznaczonych do dostarczenia środków lokomocji na wypadek pierwszego pożaru dla Straży Pożarnej w Będkowie na nazwiska obywateli Będkowa pochodzenia żydowskiego, nie pochodzące z listy pana Płachty: Najsztadt Srulik, Guterman Dawid i Najsztadt Josek.
Myślę, że nie są to wszystkie nazwiska Żydów mieszkających w Będkowie, być może ktoś zna inne nazwiska?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz