czwartek, 27 grudnia 2018

Łódź - Litzmannstadt - Rodzina Natalie i Franz Engel - Wehrmacht - Renta wojenna -1944-45 - cz.3

     Następne z dokumentów dotyczących rodziny Natalie Engel:
1. - Przyznanie wdowiej renty. - według przepisów Wehrmachtu, przyznano rentę po śmierci jej
      męża Franza Engela, który zginął najprawdopodobniej 14 lutego 1942 roku. Została przyznana
      renta w wysokości 166,60 RM (Reichsmark)- (w tym 20,00 RM dla jednego z synów - Helmuta
      w wysokości 20,00 RM. Potwierdzono, że osierocone została dwójka synów:              
      Otto - urodzony 29 stycznia 1927 roku
      Helmut - urodzony 1 stycznia 1929 roku.
      Wielka dokładność, skrupulatność i szybkość niemieckiej machiny urzędniczej świadczy, że
      od śmierci męża upłynęło zaledwie 5 miesięcy, a wypłacono rentę zaległą za 4 miesiące w
      wysokości 1010,60 RM. Na dole dokumentu jest informacja, że: natychmiast po otrzymaniu
      aktu zgonu, ten dokument należy przesłać do właściwego Urzędu.
2. - Dotyczy otrzymania renty przez drugiego z synów Otto Engela w wysokości 122,80 RM


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz