niedziela, 30 grudnia 2018

Łódź - Ulica Grabowa - Rodzina Hajzler - Kubiak - cz.3

1. - fotografia 1 - Dedykacja: Daróie swą podobizne Adeli - Bronka, owalny stempel: Zakład
      Fotograficzny "VENUS" - Łódź, Kilińskiego 153.
2. - fotografia 2 - Dedykacja: Sympatycznej Adeli Ofiaruje swą podobizne - Irka, stempel:
      ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY J.A. KRYGIER, Łódź, Rzgowska 146.
3. - fotografia 3 - Dedykacja: Na pamiątkę ofiarowóje swą podobiznę Helena Radziewiczówna
      p. Adeli Kubiakówny, owalny stempel: Zakład Fotograficzny "VENUS" - Łódź, Kilińskiego 153.
4. - Fotografia 4 - bez dedykacji, stempel tłoczony: J.BIELSKI Łódź, Napiórkowskiego 27.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza