wtorek, 4 grudnia 2018

Towarzystwo Gimnastyczne Sokół - Wilno - Pabianice - 1921-26

     Interesujące zdjęcie formatu pocztówkowego z Wilna. Mniemam, że przedstawia grupę z "Sokoła". Myślę, ze młody człowiek, to Władek, mieszkaniec Pabianic.
     Zamieszczam także inne zdjęcia z wileńskiego Sokoła. To znalazłem na temat Sokoła w Wilnie:


Więcej - Tygodnik Wileńszczyzny


www.tygodnik.lt/200550/bliska1.html


 

Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Wilnie liczy sto lat!
Lot nad sportowym gniazdem
Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Polsce zostało powołane do życia 7 lutego 1867 roku przez polskich patriotów we Lwowie. Wzorowało się ono na ideowo-programowych założeniach czeskiego "Sokoła", na którego czele stał Mirosław Tyrsza.
"Sokół" lwowski od pierwszych lat istnienia wziął na swój sztandar pielęgnowanie tradycji narodowej, co przypominało ożywczy podmuch wiatru w Ojczyźnie, gdzie panoszyli się zaborcy. Nie zapomniano również o ćwiczeniach gimnastycznych, czemu przyświecało hasło "w zdrowym ciele - zdrowy duch". W miarę upływu czasu również w innych zakątkach Polski tworzyły się nowe gniazda sokole.
Wilno też ożyło...
Do Pogoni, będącej we władaniu Moskali, idee sokole dotarły w początkach XX wieku. Wykorzystując poluzowanie przez carat macek ucisku, w Wilnie 3 grudnia 1905 roku odbyło się zebranie założycielskie TG "Sokół". Na przewodniczącego 39-osobowego zarządu został wybrany dr L. Czarkowski. Będąca w powijakach organizacja liczyła 170 członków i licznych sympatyków, a ich krocia mimo "kłód pod nogi" ze strony władz carskich sukcesywnie wzrastały. W roku 1906 gniazdo sokole zostało "uwite" również w Kownie.
Działalność towarzystwa nabierała coraz żywszych rumieńców, co przejaw szczególny zyskało po tym, kiedy Polska w roku 1918 wybiła się na Niepodległość i kiedy Wilno wraz z Wileńszczyzną znalazły się w składzie II Rzeczypospolitej. Niestety, tę prężną działalność przerwał wybuch II wojny światowej. Wielu sokołów stanęło do walki zbrojnej z najeźdźcą faszystowskim, przypłacając ją ceną najwyższą - własnym życiem, wielu za swą patriotyczną działalność trafiło do niemieckich obozów koncentracyjnych lub do sowieckich łagrów.
Niewdzięczny los czekał też towarzystwo gimnastyczne w powojennej Polsce Ludowej. Stało się ono solą w oku władz komunistycznych, stąd nie otrzymało zezwolenia na oficjalną rejestrację. Taki stan rzeczy trwał bez mała pół wieku. Dopiero solidarnościowe przemiany spowodowały, że w roku 1990 "Sokół" nad Wisłą mógł powstać niczym Feniks z popiołów. Pomni chlubnej działalności wileńskiego "Sokoła" przed wojną sokoli w Macierzy zaczęli szukać kogoś, kto by tu, na miejscu, podjąłby się trudu jego reaktywowania. I znaleźli. Tym kimś okazał się znany u nas działacz sportowy, zamieszkały w Ejszyszkach Michał Sienkiewicz. 3 maja 1991 roku, w dniu 200. rocznicy Konstytucji 3 Maja, miało miejsce zebranie założycielskie. Wybrano zarząd, nakreślono program działania, którego osią miała być praca patriotyczno-wychowawcza, sprzęgnięta ze sportem masowym wśród młodzieży.
Tradycją silni
Władze litewskie przyjęły narodziny "Sokoła" wyraźnie niechętnie, o czym bardziej niż dobitnie świadczył fakt, że nie wyraziły zgody na jego samodzielną rejestrację, stąd wypadło się "przytulić" do Klubu Sportowego Polaków na Litwie "Polonia". Osobny byt z osobowością prawną stał się możliwy dopiero 22 listopada 1995 roku, po tym, kiedy pan Michał Sienkiewicz obił naprawdę niejeden próg urzędów i przekonał zakuty łeb, iż organizacja, jakiej prezesuje, bynajmniej nie nosi wywrotowych znamion. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" na Wileńszczyźnie miało już wtedy własny sztandar, poświęcony 22 czerwca 1994 roku na VI Zlocie Turystycznym Polaków na Litwie. Wileńscy sokoli coraz pewniej stawali na nogach, kładąc u podstaw swej działalności służbę Bogu i Ojczyźnie.
Dziś nasze T.G. "Sokół" na Wileńszczyźnie, którą notabene niezmiennie kieruje Michał Sienkiewicz, a nad którą duszpasterską pieczę kapelana roztacza ks. Szymon Wikło, własny dorobek mnoży przez naprawdę liczne dokonania. Wśród nich na czoło zdecydowanie wysuwają się doroczne parafiady, gromadzące na starcie w kilku dyscyplinach tych, kto nad bierność przedkłada aktywny sposób życia. Wielce wymowny jest też udzia młodzieży na imprezach organizowanych przez T.G. "Sokół" w Polsce.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza