czwartek, 24 stycznia 2019

Feliks Przyłubski - Radomsko - "Metalurgia" - Szkoła - Warszawa - Życiorys - cz.4

    Szybko minął pierwszy rok - tak trudny  - rok szkolny. Odbudowa gmachu szkoły zakończyła się się przed wakacji. Rok  szkolny 1948/49 młodzież rozpoczęła we własnej szkole.
    W zimie Dyrektor dostaje wymówienie pracy z terminem trzymiesięcznym. Powodu nie podano. Musi opuścić zorganizowaną przez siebie placówkę w czasie roku szkolnego. Wszelkie kontrole (biblioteki, sekretariaty, kasy) nie wykazały żadnych uchybień. Ale wymówienia nie cofnięto. Były apele i prośby rodziców i społeczeństwa oraz członków rady Miejskiej, przedłożone Komitetowi Partii. Nie odniosły żadnego rezultatu.
    W lecie 1949 roku FP opuszcza Radomsko. Rodzina pozostaje. Wyjeżdża do Warszawy, mieszka u przyjaciół. Kolega z Oflagu (Tadeusz Pasierbiński), ówczesny pełnomocnik rządu do spraw walki z analfabetyzmem proponuje wydanie "Zasad ortografii". Tytuł tej pierwszej drukowanej pracy brzmi: "F.Przyłubski Podręcznik do nauki pisowni polskiej". Zatwierdzony przez Pełnomocnika Rządu do Walki z Analfabetyzmem, jako książka pomocnicza dla uczniów i nauczycieli do użytku na kursach i zespołach nauczania początkowego.    Dnia 17 sierpnia 1949 roku FP rozpoczyna pracę w redakcji Klasyków Polskich, Spółdzielni Wydawniczej Książka i Wiedza. Mieszka teraz w hotelu "Bristol", w pokoju wynajętym dla niego przez wydawnictwo. Z powodu braku mieszkania trwa rozłąka z rodziną. Wiosną 1950 roku wydawnictwo przydziela mieszkanie zastępcze w Otwocku. Jest to mieszkanie tylko na lato, w starym, bardzo zniszczonym i zimnym budynku, w którym nie ma pieców. Przyłubscy z dziećmi spędzają tu półtora roku, czekając na normalne mieszkanie w Warszawie.
    W tym czasie FP dostaje wiele prac zleconych z Książki i Wiedzy. najpierw korekty stylistyczne tłumaczeń beletrystyki współczesnej. Potem przypisy do popularnych wydań naszych klasyków. Robi wybory dla młodzieży, robi wybory odpowiednie dla do masowych wydań. Pisze przedmowy i posłowia. Spopularyzował wybór "Pamiętników Jana Chryzostoma Paska", dając tłumaczenie zdań i wyrażeń łacińskich bezpośrednio w tekście, co ogromnie usprawniło i ułatwiło czytanie tego utworu.
    Prowadzi kursy języka polskiego dla kolegów - redaktorów z "Książki i Wiedzy", w ramach pomocy koleżeńskiej, przy Związku Zawodowym. Po zamieszkaniu w warszawie we wrześniu 1951 roku, prace poza redakcyjne ogromnie się rozszerzają. Oprócz prac zleconych z Wydawnictwa pracuje FP jako pedagog. W Studium Nauczycielskim prowadzi przedmiot: język polski; na Wydziale Dziennikarskim przy UW - cykl wykładów i ćwiczeń z zakresu poprawności językowej.
    Tymczasem "Książka i Wiedza" staje się wydawnictwem ściśle politycznym. Bardzo wielu pracowników dostaje wymówienia pracy. cała redakcja klasyków musi odejść. FP idzie do Państwowego Wydawnictwa naukowego. Do redakcji języka polskiego. Teraz pracuje nad "Historią Języka Polskiego" prof. Stanisława Słońskiego.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz